U okviru Programa Nauka za mir i sigurnost NATO saveza predstavnik FUCZ u Briselu prezentirao Projekat ispitivanja minskih detektora naredne generacije ALIS

Ovim projektom, na kojem Federalna uprava civilne zaštite sarađuje sa Univerzitetom Tohoku iz Japana i Centrom za tehničke nauke Organizacije za primijenjeno naučno istraživanje TNO iz Haga (Holandija), predviđeno je operativno testiranje minskih detektora sa dvojnim senzorima nove generacije namijenjenih otkrivanju mina na terenima kontaminiranim velikim količinama metalnog otpada, odnosno ubrzavanju procesa manuelnog deminiranja upotrebom algoritama za obradu signala koji demineru daju vizuelni prikaz detektovanog predmeta što je novina u detekciji mina.

Predstavnik Federalne uprave civilne zaštite boravio je u Briselu od 12. do 14. marta 2019. godine gdje je na Nezavisnoj naučnoj ekspertskoj grupi (ISEG) Programa Nauka za mir i sigurnost NATO saveza prezentirao Projekat ispitivanja minskih detektora naredne generacije ALIS (Advanced Landmine Imaging System). Ovim projektom, na kojem Federalna uprava civilne zaštite sarađuje sa Univerzitetom Tohoku iz Japana i Centrom za tehničke nauke Organizacije za primijenjeno naučno istraživanje TNO iz Haga (Holandija), predviđeno je operativno testiranje minskih detektora sa dvojnim senzorima nove generacije namijenjenih otkrivanju mina na terenima kontaminiranim velikim količinama metalnog otpada, odnosno ubrzavanju procesa manuelnog deminiranja upotrebom algoritama za obradu signala koji demineru daju vizuelni prikaz detektovanog predmeta što je novina u detekciji mina.

Cilj projekta je ergonomsko i softversko usavršavanje detektora, izrada protokola za testiranje i certifikaciju, te procedura za obuku i upotrebu u realnim uslovima. Primjenom ove tehnologije proces manuelnog deminiranja bi bio gotovo dvostruko ubrzan smanjivanjem manuelnog rada uloženog u provođenje procedura manuelnog deminiranja. Operacionalizacijom cijelog sistema proces deminiranja bi bio ubrzan u samom korijenu, na nivou deminera, čime bi cijeli postupak bio revolucionarno unaprijeđen.