U Neumu uspješno održana Komandno-štabna vježba “Neum 2019.”

Vježbom su bili obuhvaćeni svi nivoi odgovora na prirodne i druge nesreće od lokalnog do Federalnog. Učesnici prvog odgovora  na lokalnom nivou bili su pripadnici Službe civilne zaštite Općine Neum, Klub ronilaca Neum, Crveni križ i Hitna pomoć općine Neum, pripadnici Policijske stanice Neum i PVJ Neum. Drugi odgovor bila je Služba zaštite i spašavanja HNK-a, Ronilački tim Interventne spasilačke službe Mostar a u Trećem odgovoru učestvovalo je pet timova FUCZ, i to Specijalizirane jedinice za traganje i spašavanje na vodi i pod vodom, jedinica za spašavanje od radioloških hemijskih i bioloških opasnosti (jedinica za RHB zaštitu), DRON tim, i tim za rad sa podvodnim dronom i sonarom.

Obuka je izvedena u skladu sa Planom i programom stručnog obučavanja i osposobljavanja za zaštitu i spašavanje u 2019. godini, a njen cilj je provjera sposobnosti službi zaštite i spašavanja, odnosno da se brzo i efikasno djeluje u slučaju prirodnih i drugih nesreća, ali i da se provjeri koordinacija i saradnja službi zaštite i spašavanja na svim nivoima kao i poznavanje potrebnih procedura. Sve preduzete aktivnosti realizovane su veoma uspješno što pokazuje da bi učesnici vježbe postupili na isti način u stvarnim situacijama koje bi zahtijevale ovakav vid angažovanja.

U Neumu je danas, 10.10.2019. godine, u okviru obuke za članove Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ), izvedena komandno-štabna vježba “Neum 2019.”. Vježbi je prethodila 36. redovna sjednica FŠCZ na kojoj su rukovodioci vježbe članovima Štaba prezentirali cjelokupan proces planiranja, pripreme i aktivnosti koje će se poduzeti tokom održavanja vježbe sa potrebnim resursima i scenarijem. Obuka je izvedena u skladu sa Planom i programom stručnog obučavanja i osposobljavanja za zaštitu i spašavanje u 2019. godini.

Vježbom su bili obuhvaćeni svi nivoi odgovora na prirodne i druge nesreće od lokalnog do Federalnog. Učesnici prvog odgovora na lokalnom nivou bili su pripadnici Službe civilne zaštite Općine Neum, Klub ronilaca Neum, Crveni križ općine Neum, pripadnici Policijske stanice Neum i PVJ Neum. Drugi odgovor bila je Služba zaštite i spašavanja HNK-a, Ronilački tim Interventne spasilačke službe Mostar a u Trećem odgovoru učestvovalo je pet timova FUCZ, i to Specijalizirane jedinice za traganje i spašavanje na vodi i pod vodom, jedinica za spašavanje od radioloških hemijskih i bioloških opasnosti (jedinica za RHB zaštitu), DRON tim i Tim za rad sa podvodnim dronom i sonarom sa svom potrebnom opremom.

Vježba “Neum 2019.” odvijala se po prethodno utvrđenom scenariju po kome je područje Federacije BiH zahvaćeno jakim nevremenom uz obilne kišne padavine i olujnim vjetrom što je prozrokovalo poplave i klizišta. Najteža situacija bila je na poplavljenim područjima Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Posavskog kantona. Općine na ugroženom području su proglasile stanje prirodne i druge nesreće, angažovale raspoložive snage i sredstva i intenzivno radile na spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Upućeni su zahtjevi za pomoć od kantona i Federacije BiH, vlade ovih kantona donijele su odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće, a Vlada F BiH Odluku o proglašenju prirodne nesreće na području F BiH.

Operativni centar CZ HNK-a zaprimio je poziv od Službe praćenja pomorskog saobraćaja u Neumu da su usljed jakog olujnog nevremena izgubili kontakt sa brodicom koja je uplovila u Neumski zaljev. Informacije sa kojima su raspolagali u tom momentu jesu da je kapetan brodice, na kojoj je bilo pet lica, javio da su otkazali motori i da usljed velikih valova i jakog vjetra ne može kontrolisati brodicu koju struja nosi prema stjenovitoj obali. Odmah poslije toga izgubljen je svaki kontakt sa brodicom. Policijskoj stanici Neum OC CZ Neum dojavio je da je od jedne osobe dobila informaciju kako je kroz prozor kuće vidjela signalnu raketu koja se ispaljuje u slučaju SOS poziva za pomoć na plovilima. Patrola policije upućena je na lice mjesta, dok je Služba za praćenje pomorskog saobraćaja operativnim radom utvrdila da se brodica kretala iz pravca Pelješca prema Neumu. Nakon što spasilačke službe CZ Neum sa timovima za potragu i spašavanje na vodi i pod vodom, timovima za kopnenu potragu, plovilima i ostalom specijalističkom opremom nisu uspjele pronaći brodicu upućuju poziv OC CZ HNK-a da uputi svoje spasilačke jedinice. U more se upućuju dvije posade sa čamcima, a istovremeno je putem OC FUCZ upućen zahtjev za angažmanom timova za potrage na vodi i pod vodom FUCZ.

U međuveremenu dolazi do stabilizacije vremenskih prilika pa je bilo moguće bezbjedno pristupiti i organizovati potragu za nestalima. FUCZ angažuje timove za pretragu terena sa DRONOM, tim za podvodnu pretragu sa SONAROM i podvodnim DRONOM, kao i dio CBRN tima. Operater sa DRONOM javlja da je na zapadnoj obali neumskog zaljeva na nepristupačnom terenu primijetio dio koji podsjeća na dijelove brodice. Na ovo mjesto se upućuju dvije posade sa čamcima koje utvrđuju da se na obalu nasukao jedan komad brodice sa dijelom kabine. U olupini su se nalazile tri osobe, dvije su teško zaglavljene i ne odgovaraju na pozive pa se pretpostavilo da su teško ozlijeđene. U razgovoru sa osobom koja je lakše ozlijeđena dolaze do informacije da je pri udaru od stijenu došlo do pucanja brodice na dva dijela pri čemu se jedan dio nasukao na obalu dok je drugi potonuo. Dva lica koja su bila sa njima su nestala a bili su neplivači. Spasioci procjenjuju da za izvlačenje povrijeđenih trebaju medicinske timove i tim za transport sa čamcem. Lakše povrijeđeni je medicinski zbrinut i čamcem transportovan na obalu, dok je izvlačenje i transport teže ozljeđenih tekao veoma sporo zbog položaja u olupini i vrste povreda.

Nastavila se potraga za dva lica koja su se nalazila u brodici i to sa svim raspoloživim kapacitetima. Pregledana je cijela obala i morski dio zaljeva. Analizom karata došlo se do zaključka da bi se podvodna pretraga morala izvršiti na više kvadratnih kilometara. Prosječna dubina mora je 25 metara a vidljivost manja od pola metra na dnu. Standardna ronilačka pretraga tolikog područja trajala bi više sedmica pa se search mengeri odlučuju na upotrebu SONARA kojeg montiraju na čamac i kreću sa pretragom. Paralelno se na teren šalje i posada sa podvodnim DRONOM koja pronalazi više objekata koji podsjećaju oblikom na tijela. Ekipa na čamcima ova mjesta obilježava BOVAMA, odnosno spuštaju metalne utege sa konopom na sumnjiva mjesta i na površini vežu BOVE. Na sumnjiva mjesta šalju tehničke ronioce koji se spuštaju na dno i rade kružnu pretragu terena sa RILL-om. Poslije pretrage sumnjivih mjesta sa timovima za podvodnu potragu i spašavanje, tehnički ronioci pronalaze ostatke brodice i dva tijela na različitim lokacijama. Radi se fotografisanje i video snimanje a nakon toga se podvodnim padobranima tijela i olupina podižu na površinu te predaju nadležnim službama.

Sve ove aktivnosti praćene su putem sofisticirane informatičke tehnologije koja omogućava razmjenu informacija i koordinaciju službi zaštite i spašavanja na kojoj su putem linka na monitorima članovi štaba  i svi prisutni mogli pratiti tok vježbe. Pomoću ovakvog geografskog informacijskog sistema sve navedene informacije integriraju se u on-line kartu koja je dostupna svim službama uključenim u rješavanje krizne situacije što omogućava jedinstven pristup svim aktivnostima, olakšava saradnju i pruža mogućnost bržeg donošenja ključnih odluka u vanrednim situacijama.

Cilj ove vježbe bila je provjera sposobnosti službi zaštite i spašavanja, odnosno da se brzo i efikasno djeluje u slučaju prirodnih i drugih nesreća, ali i da se provjeri koordinacija i saradnja službi zaštite i spašavanja na svim nivoima kao i poznavanje potrebnih procedura.

Ovakve obuke, osim što jačaju odgovor službi zaštite i spašavanja u prirodnim i drugim nesrećama na svim nivoima, poboljšavaju i rad članova FŠCZ gdje ih se priprema za situacije koje izazivaju prirodne i druge nesreće te kako se na njih može što efikasnije odgovoriti. Obuka je posebno značajna za nove članove FŠCZ koji nemaju iskustva u radu štaba u slučaju proglašenja prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH.

Sve preduzete aktivnosti tokom vježbe realizovane su veoma uspješno što pokazuje da bi učesnici vježbe postupili na isti način u stvarnim situacijama koje bi zahtijevale ovakav vid angažovanja.

Sutra će se izvršiti evaluacija vježbe kako bi se otklonili svi potencijalni nedostaci u odgovoru na nesreću.