Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 10./11.10.2019.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Zeničko-dobojski kanton 

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervencije i to:

–  u 22:00 sati, u ulici Zije Dizdarevića 22., tehnička intevencija otvaranja blindiranih vrata na stanu. U stanu se nalazila ženska osoba sa djetetom. Intevencija uspješno okončana,

– u 23:45 sati, u naselju Krivače, intervencija na gašenju požara na napuštenom stambenom objektu (kuća). Požar je ugašen. Na objektu pričinjena materijalna šteta,

– u 07:30 sati, ponovljena intevencija u naselju Krivače na istom objektu, jer je došlo do ponovnog zapaljenja i zadimljenosti prostora unutar napuštenog stambenog objekta. Intevencija uspješno okončana,

– u 00,25 sati  izvršen preventivni obilazak prostora Trga Alije Izetbegovića. 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je intervenciju na gašenju požara dana 10.10.2019.godine u 23:17 sati u ulici Logavina br.53, gdje je gašen požar koji je zahvatio napuštenu kuću. U gašenju je učestvovalo 10 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila. Požar je lokalizovan u 23:47 sati a likvidiran u 01:00 sati. Povrijeđenih lica nije bilo.

VODOSNABDIJEVANJE

 Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. I dalje DVD Stari Vitez, dostavlja pitku vodu dva puta sedmično u donji bazen u Ahmićima, a DVD Vitez jednom sedmično u Putkoviće. 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Obavljajući redovne zadatke na osam lokacija na području općina:grad Cazin,grad Goražda, Zavidovića,grad Visoko,grad Mostara i Tešnja timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su: 12 eksplozivnih sredstva,137 komada pješačke municije, 2 metaka, 4 komada stabilizatora leta i motor rakete.

 O S T A L O 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA 

Federalna uprava civilne zaštite i dalje radi na  prikupljanju informacija,  te je spremna da se odmah u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija vezano za nestale osobe (dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice), uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE