U Miljacki pronađene i izvađene granata i poluautomatska puška

Radilo se o minobacačkoj granati 82 mm i poluautomatskoj pušci, zvanoj “papovka“, koje su na potezu između RTV doma i ASA Preventa pronašli radnici kompanije zadužene za sanaciju i čišćenje Miljacke.

U večernjim satima, 1. oktobra 2016. godine, u koritu rijeke Miljacke u Sarajevu,  pronađena je granata i poluautomatska puška. Radilo se o minobacačkoj granati 82 mm i poluautomatskoj pušci, zvanoj “papovka“, koje su na potezu između RTV doma i ASA Preventa pronašli radnici kompanije zadužene za sanaciju i čišćenje Miljacke.

Koordiniranom i brzom akcijom pripadnika tima Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava „Sarajevo A“ i policije, granata i puška uspješno su uklonjene iz rijeke. Po standardnim operativnim procedurama, tim FUCZ je uklonio granatu, dok su pušku izvadili pripadnici policije.