Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01./02.10.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U protekla 24 sata, pripadnici Vatrogasne jedinice grada Mostara imali su sedam intervencija gdje je gašen požar trave i niskog rastinja. Svi navedeni požari su uspješno ugašeni, materijalne štete nije bilo.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Dana 01.10.2016. godine, u 19:15 sati, u mjestu Koprivna, od strane NN lica izvršena je paljevina jedne vikend kuće i dva plasta sijena. Požar je ugašen, povrijeđenih lica nije bilo a pričinjena je veća materijalna šteta.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Općina Novi Grad. Od strane Policijske stanice Novi Grad, prijavljen pronalazak jedne minobacačke granate i jedne poluautomatske puške. Nevedena NUS-a su pronađena u koritu rijeke Miljacke u blizini RTV doma. Informacija je prenesena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite čiji pripadnici su bezbjedno uklonili pronađeni NUS i oružje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE