Timovi FUCZ jučer su stanovnicima odsječenog sela Kamenica kod Pala dostavili hranu i lijekove

FUCZ je odlučila odmah djelovati nakon zahtjeva za pomoć povratnicima u selo Kamenica koji joj je uputio načelnik Općine Pale (FBiH) . Zbog velikih snježnih padavina, koje su posljednjih dana pogodile područje ove Općine proglašeno je Stanje prirodne nesreće jer je bilo potrebno hitno djelovati u smislu zaštite i spašavanja ugroženog stanovništva ove najmanje (po broju stanovnika) općine u BiH i njegove imovine. U odsječenom selu Kamenica, pored nevolja sa snijegom, u 21. vijeku nema struje jer je elektro-energetska mreža uništena tokom proteklog rata. Posebno je hitna pomoć bila potrebna jedinom povratniku Zuferu Tatliću i njegovoj supruzi sa kojim su izgubili kontakt jer mu je bilo nestalo goriva za agregat kojim je dopunjavao bateriju mobitela. Poslije ove akcije FUCZ Općina Pale (RS) je dala nalog da se od snijega očisti put za Kamenicu, što je danas i učinjeno.

Nakon zahtjeva za pomoć načelnika općine Pale (FBiH), timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) jučer su motornim sankama stanovnicima odsječenog sela Kamenica kod Pala dostaviti hranu, potrepštine koje su neophodne za svakodnevnu upotrebu, lijekove i gorivo za agregat.

U ovom zadatku učestvovao je tim FUCZ sa četiri motorne sanke, od kojih su tri za duboki snijeg i jedne za prevoz tereta sa prikolicom. U Podgrabu su se sreli sa predstavnicima Općine Pale (FBiH) i Službe civilne zaštite od kojih su preuzeli pakete sa namirnicama i potrepštinama za svakodnevnu upotrebu te gorovo za agregat. Preuzeta je i pomoć u vidu prehrambenih artikala koje je obezbijedio Crveni križ/krst na poziv Službe za civilnu zaštitu Općine Pale (FBiH). Kako bi pomogao prilikom orjentisanja u prostoru i navođenja do ciljane destinacije timu FUCZ se priključio i jedan član Općinske službe civilne zaštite.

Tim FUCZ sa motornim sankama jučer je stigao u Kamenicu, selo u kome živi samo jedna povratnička porodica, i to Zufer Tatlić i njegova supruga. Bave se poljoprivredom, imaju dosta stoke – krave, ovce, konja…

Zbog velikih snježnih padavina koje su posljednjih dana pogodile područje općine Pale (FBiH) proglašeno je Stanje prirodne nesreće jer je bilo potrebno hitno djelovati u smislu zaštite i spašavanja ugroženog stanovništva ove najmanje (po broju stanovnika) općine u BiH i njegove imovine. Nakon što je angažovana sva raspoloživa općinska mehanizacija i ljudstvo na čišćenju snijega, očišćeni su prilazi svim selima (osim puta za ovo selo) koja su povezana sa centrom Općine – Pračom. Nakon toga donesena je odluka o prestanku Stanja prirodne nesreće ali su nove snježne padavine ponovo izazvale probleme.

Kako je ruralno područje sela Kamenica povezano putnim komunikacijama koje prolaze kroz administrativno područje bh. entiteta Republika Srpska, nije se moglo pristupiti tom selu zbog velikog snijega na prilaznom putu iz pravca Nikolića koji se teritorijom Republike Srpske, odnosno Općine Pale (RS), proteže u dužini od 5 kilometara.

Apel je uputio i predsjednik Udruženja povratnika u Kamenicu jer je postojala potreba za hitnom pomoći povratnicima u ovom selu u hrani i lijekovima koji su zbog velikog snijega skoro 40 dana bili odsječeni od svijeta, a i, da nevolja bude veća, selo još uvijek nije uvezano na elektroenergetski sistem zbog uništenja mreže tokom proteklog rata. Kako je pisalo u pozivu predsjednika ovog Udruženja, posebno je bila hitna pomoć jer su izgubili kontakt sa Tatlićem kome je bilo nestalo goriva za agregat kojim je dopunjavao bateriju mobitela.

Ni Općinska služba za civilnu zaštitu, zbog velikog snijega, nije uspjela dostaviti gorivo i paket sa hranom kao interventnu pomoć ovoj porodici

Poslije ove akcije FUCZ načelnik Općine Pale (RS) dao je nalog da se putni pravac za  Kamenicu očisti od snijega, što je danas i učinjeno, pa je selo deblokirano i povezano sa ostalim dijelovima općine Pale (FBiH).