Timovi FUCZ iz rijeke Bune u Blagaju kod Mostara izvadili artiljerijsku granatu

Nakon što je prethodno konstatovano da se ova granata može jedino izvaditi zaronom u vodu, angažiran je ronilački tim FUCZ i tim za UES Mostar-A. Vađenjem, ove neeksplodirane artiljerijske granate otklonjena je potencijalna opasnost koju je ona predstavljala za mještane Blagaja.

U petak (21.10.2016. godine) ronilački tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i tim za UES Mostar-A, iz korita rijeke Bune (ispod Lahine ćuprije, most za Malo polje), u Blagaju kod Mostara izvadili su neeksplodiranu artiljerijsku granatu koja je nedavno pronađena na ovom mjestu. Radilo se o artiljerijskoj granati, kalibra 122 mm, koja je zaostala iz prethodnog rata.

Granata se nalazila na dubini od oko 2 i po metra u samoj matici, u  dijelu rijeke Bune gdje je voda izuzetno brza i hladna što je dodatno otežalo vađenje. Kako bi opasnost koju je granata predstavljala za mještane Blagaja bila uklonjena, prema utvrđenom planu sredstvo je u kasnim prijepodnevnim satima uklonjeno (izvađeno) iz rijeke.

U toku operacije uklanjanja eksplozivnog sredstva saobraćaj je bio blokiran a mjesto na kome je provedena akcija obezbjeđivala je PS Mostar-Jug.

Sredstvo je transportovano i uskladišteno u magacinu za privremeno odlaganje eksplozivnih sredstava te će biti uništeno u skladu sa procedurama.

Ovo je prva samostalna akcija Federalne uprave civilne zaštite vađenja eksplozivnih sredstava iz vode.