Timovi FUCZ deminirali još 26.506 kvadratnih metara na trasi “Marš mira Nezuk” u općini Sapna

Ovaj zadatak završio je deminerski tim FUCZ “Tuzla B”, dok je tim “Tuzla A” bio angažovan dva dana na uzorkovanju. Nakon ove nove protuminske akcije stvorena je dodatna sigurnost i za učesnike tradicionalnog Marša mira “Nezuk-Potočari” koji se svake godine (od 8. do 10. jula) održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Ujedno je obezbijeđeno sigurno okruženje za poljoprivrednike i stočare koji posjeduju parcele ili čuvaju stoku u neposrednoj blizini ove lokacije. Ove aktivnosti će omogućiti obnovu i rekonstrukcije objekata infrastrukture kao što su trasa puteva, elektromreža, vodovod i telefonske instalacije sa pratećim sadržajem i propisanim zaštitnim pojasnom.

Na lokaciji “Trasa Marš mira Nezuk”, 4 km južno od općine Sapna, deminirano je, odnosno očišćeno, još 26.506 kvadratnih metara sumnjive površine. Na dosta nepristupačnom terenu zadatak je obavio deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Tuzla B”, dok je tim “Tuzla A” bio angažovan dva dana na uzorkovanju.

Očišćeno je 26.506 kvadratnih metara sumnjive površine od toga manuelno (TI) tehnički je izviđeno 25.606 m2 a na mjestu pronalaska mina očišćeno je 900 m2.

Na ovom zadatku je pronađeno 6 komada mina PMR-2A i tri komada NUS-a.

Nakon ove protuminske akcije stvorena je dodatna sigurnost za nekoliko hiljada učesnika tradicionalnog Marša mira “Nezuk-Potočari” koji se svake godine (od 8. do 10. jula) održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Ujedno je obezbijeđeno sigurno okruženje za poljoprivrednike i stočare koji posjeduju parcele ili čuvaju stoku u neposrednoj blizini ove lokacije. Ove aktivnosti će omogućiti obnovu i rekonstrukcije objekata infrastrukture kao što su trasa puteva, elektromreža, vodovod i telefonske instalacije sa pratećim sadržajem i propisanim zaštitnim pojasnom.

Ovo područje je bilo između linija konfrontracije, zemljište se nije koristilo, a za razliku od toga što su postojali određeni tragovi i informacije koje su upućivale na moguću minsku opasnost, nije bilo zapisa o postojanju minskih polja.

Na području Općine Sapna, posebno u zoni tzv. entitetske granice, postoji još dosta miniranih površina i deminerskih projekata koji se planiraju realizirati u narednom periodu, posebno oni koji se tiču deminiranja trase “Marša mira”.

Ovaj deminerski zadatak nastavak je prethodnog koji su obavili deminerski timovi FUCZ “Goražde B” i “Tuzla B”, dvije PREGE (vodiči sa psima) i POEK tim (psi za otkrivanje eksploziva) kada je deminirano 18.327 kvadratnih metara sumnjive površine.