Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.06.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara, gdje je gorjela deponija otpada u naselju Trnovac. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik, imala je intervenciju na gašenju požara u ugostiteljskom objektu u Srebreniku. Požar je lokalizovan i ugašen.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– na Bišća polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– u Orlacu, gdje je gorjela trava.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– na Pješivcu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, na površini cca 0,3 ha, te

– u Vidovu polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, na površini cca 0,2 ha.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški imala je više intervencija na gašenju požara, od čega:

– u mjestu Lisice, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. U gašenju požara učestvovala su četiri vatrogasca sa jednim vozilom,

– u mijestu Doli, gdje je gorijela trava i nisko rastinje. U gašenju požara učestvovala su četiri vatrogasca i jedno vozilo,

– u mjestu Teskara, gdje je gorjela divlja deponija otpada. Požar su gasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom, i

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je intervenciju na gašenju zapaljene trave.

VODOSNABDIJEVANJE

 Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e Vitez i DVD-e Stari Vitez, dostavljaju pitku vodu 2 puta tjedno, u naselje Ahmići.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Posavski kanton

 Općina Orašje. Prilikom čišćenja terena oko vikendice u naselju Tolisa, pronađena su sljedeća eksplozivna sredstva, i to: trenutna mina M60 30mm… 1 kom., pješačka mina PROM-1…1 kom., ručna bomba…1 kom., upaljač pješačke mine UPM-2A … 1 kom., metak manevarski  7,62×39 … 1 kom.

O pronalasku obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES, koji su navedna esplozivna sredstva uskladištili.

 Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES nastavili su proces deminiranja na zadatku, na području općina Kalesija.

 Općina Sapna. Kantonalni operativni centar Tuzla zaprimio je prijavu iz Općinske službe CZ-e Sapna o pronalasku ručne bombe.

O primljenoj  prijavi obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES.

 Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Na području Vlašića, lokalitet Mudrike, pronađena je granata … 1 kom..

O primljenoj  prijavi obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES.

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Iz Policijske uprave Mostar, pristigla prijava o pronalasku cca 100 metaka, pronađenih u naselju Maloševići.

O primljenoj  prijavi obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Kantona  Sarajevo primio je informaciju od Općinske službe CZ-e Ilidža, da se u njihovim prostorijama nalaze dvije ručne  bombe.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

 

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE