Deminiranjem lokaliteta Novi Grad – Potop u općini Odžak očišćeno još 30.810 kvadratnih metara sumnjive površine

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Orašje B” i  “Žepče B”, mašinski tim sa mašinom PT300D, PLANT i POEK tim. Pronađeno je osam komada NUS-a. Deminiranjem ove površine, otklonila se minska opasnost za korisnike putne komunikacije velike frekventnosti, omogućilo se i bezbjedno održavanje puteva i kanala koji su bili gotovo potpuno zarasli i na nekim mjestima zatrpani otpadom. Uz prethodna dva deminerska zadatka FUCZ na ovom području stvoreni su uslovi za sigurnije kretanje mještana prilikom obrađivanja poljoprivrednog zemljišta, sječe šume i obnavljanje ostalih  porušenih kuća.

Na lokaciji “Novi Grad – Potop” , 8 km sjeverno od Odžaka, deminirano je, odnosno očišćeno 30.810 m² sumnjive površine. Na ovom zadatku radili su deminerski timovi FUCZ – “Orašje B” i “Žepče B”, mašinski tim sa mašinom PT300D, PLANT tim i POEK tim.

Od ukupne površine zadatka (30.810 m²), na terenu dosta teškom za rad, manuelno tehnički je izviđeno (očišćeno) 25.410 m2 sumnjive površine, dok je mašinski odrađeno i uzorkovano 5.000 m2. Mašinskom pripremom očišćeno je 400 m2 i jedan objekat, uklonjeno je i pregledano 160 m3 građevinskog otpada koji je  prevežen na lokaciju koju je prethodno odredila lokalna služba Civilne zaštite Odžak.

Na ovom radilištu pronađeno je osam komada NUS-a (RRB M80 64 mm, pancirno zrno 76 mm, TF zrno 75 mm, TF zrno 85 mm, MB 120 mm M75, MB 60 mm M73 i dva pancirna zrna 85 mm.

Za vrijeme proteklog  rata (1992-1995.) ovo područje je bilo između linija konfrontacije, zemljište se nije koristilo, postojali su zapisnici o minskim poljima, svjedoci miniranja i vidljivi tragovi moguće minske opasnosti.

Rizična površina naslanja se na putnu komunikaciju Dubica-Novi Grad, a uz asfaltni put se proteže odvodni kanal koji je bio u rizičnoj površini. Deminiranjem ove površine otklonila se minska opasnost za korisnike putne komunikacije velike frekventnosti, omogućilo se i bezbjedno održavanje puteva i kanala koji su bili zarasli i na nekim mjestima zatrpani otpadom, stvoreni su uslovi za sigurnije kretanje mještana prilikom obrađivanja poljoprivrednog zemljišta i obnavljanje ostalih porušenih kuća.

Deminerski timovi FUCZ na ovom području su na prethodna dva zadatka na lokacijama “Novi Grad – Lještrak” i “Novi Grad-Potop1”, očistili 131.864 kvadratna metra sumnjive površine čime je omogućena obnova porušenih kuća a time i povratak u ovu lokalnu zajednicu.

Nakon završetka prva dva zadatka načelnik općine Odžak, na osnovu zaključka Štaba CZ Odžak,  tražio je da se, u skladu sa mogućnostima, u plan rada FUCZ ponovo uvrsti općina Odžak i da FUCZ angažira Mašinski tim za uklanjanje ruševina (PLANT) u cilju stvaranja uvjeta za povratak izbjeglih i raseljenih domaćinstava, što je i učinjeno te se kroz ovaj zadatak očistilo još 30.810 m² sumnjive površine i predato lokalnoj zajednici na korištenje.predato lokalnoj zajednici na korištenje.