Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.06.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju, u vremenu od 22:55 do 23:33 sati, zbog zapaljenja električnog brojila. Požar gasila dva vatrogasca sa vozilom.

 

Tuzlanski kanton

Opština Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je intervenciju u 16:58 sati, u ulici Samačka, gdje je gorio šporet.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara, u vremenu od 21:55 do 22:25 sati, na putu M-17 kod PO „Škafa“, gdje je gorila trava.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

–  od 16:30 do 17:15 sati, na Bivolju Brdu, gdje je gorila trava i nisko rastinje, te

–  od 00:25 do 00:55 sati, u Klepcima, gdje je gorila trava.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju na gašenju požara, u vremenu od 03:07 do 03:50 sati, u naselju Živašnica, pokraj željezničke pruge, gdje je gorila šuma, izgorilo je oko100 m2 šume.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški, imala je intervencije na gašenju požara, u vremenu od 13:15 do 13:50 sati, u Gornjim Radišićima, opožarena je manja površina trave i niskog rastinja. U intervenciji sudjelovala četiri vatrogasca s dva vozila.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je manju intervenciju, radilo se o pojavi dima, u stubištu stambene zgrade.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je službenu zabilješku, od strane PS Sanski Most, da se u šumi u blizini naselja Sasina, nalazi eksplozivno sredstvo – granata. Policijska patrola je obilježila mjesto pronalaska eksplozivnog sredstva.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Dana 26.06.2018.godine, na lokalitetu Bukova Ravan, MZ Sadba, pronađeno je eksplozivno sredstvo, radi se kumulativnom tromblonu, koji je uništen na licu mjesta od strane uposlenika Federalne uprave civilne zaštite.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju o postojanju nepoznatih eksplozivnih sredstava, nepoznate vrste i količine, na lokalitetu Lazine.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES.

 

O S T A L O

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Dana 26.06.18.godine, Općinski štab civilne zaštite, donio je Odluku o prestanku stanja prirodne nesereće uzrokovane gradom i obilnim kišnim padavinama. Nakon provođenja hitnih mjera pristupilo se saniranju stanja. Ekipe su na terenu vrši se saniranje propusta i puteva i uklanjanje nanosa.

Saobraćaj na ugroženom podrućju Regionalni put Olovo-Han pijesak, Petrovići –Klis, Olovske Luke Gurdići, Lokalni Duganđići i svi lokalni putevi, odvija se otežano zbog uništenih ili oštećenih mostova propusta, nanosa i klizišta dok se na svim ostalim putevima odvija bez problema.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izda je Žuto upozorenje, za područje Tuzlanskog kantona, Kantona Sarajevo, te Kantona 10 zbog mjestimične grmljavine i mogućih kišnih padavina, lokalno od 30 do 50 litara po kvadratnom metru, te Hercegovačko-neretvanskog kantona, zbog udara vjetra od 40 do 50 km/h.

 

 

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE