Tim FUCZ u industrijskoj zoni općine Ilinden uspješno radi na čišćenju nakon nedavnih poplava u Makedoniji

Pripadnici FUCZ rade na ispumpavanju vode, a vatrogasci vrše sapiranje. Do sada su sve planirane aktivnosti ovog tima uspješno završene.

Deset pripadnika FUCZ sa visokotlačnim pumpama za vodu i drugom opremom i još četiri vatrogasca Civilne zaštite Kantona Sarajevo sa dva vatrogasna vozila, u petak poslijepodne, 12.08.2016. godine, stigli su u Skoplje kako bi pomogli u otklanjanju posljedica nedavnih katastrofalnih poplava.

Predstavnik bh. ambasade u Skoplju odmah ih je posjetio i naglasio da su im na raspolaganju tokom njihovog boravka u Makedoniji.

Zajedno sa vatrogasnim jedinicama Tim je sa svom raspoloživom opremom i ljudstvom odmah raspoređen u industrijsku zonu općine Ilinden, gdje su poplavljeni privatni i državni privredni subjekti.

Tim FUCZ radi na ispumpavanju vode, a nakon toga vatrogasci vrše sapiranje. Do sada su sve planirane aktivnosti ovog tima uspješno završene

Ovim aktivnostima Federalne uprave civilne zaštite i Civilne zaštite Kantona Sarajevo prethodila je odluka Vijeća ministara BiH, Sporazum između Vijeća Ministra BiH i Vlade Republike Makedonije o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa i nakon što se Republika Makedonija, posredstvom Centra za odgovor i koordinaciju EU (ERCC), obratila  Ministarstvu sigurnosti BiH sa zahtjevom za međunarodnu pomoć, nakon nedavnih katastrofalnih poplava koje su pogodile Skoplje i okolinu.

Inače, Republika Makedonija je poslije majskih poplava 2014. godine u Bosni i Hercegovini poslala tim vatrogasaca sa vozilom i opremom koji je zajedno sa pripadnicima FUCZ pružao pomoć ugroženim područjima.

Čišćenje se nastavlja i ove sedmice, a povratak ovih timova, koji su jedini predstavnici BiH u Makedoniji, planiran je 21.8.2016. godine.