Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.08.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvanaest  intervencija na gašenju požara trave i niskog rastinja.

Općina  Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica Čapljina imala je pet intervencija na gašenju požara šume, smeća, trave i niskog rastinja.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Dobrovoljno vatrogasno društvo Široki Brijeg imalo je intervenciju  na zaobilaznici za Mostar, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

O S T A L O

POMOĆ STANOVNIŠTVU MAKEDONIJE

U skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH i Sporazuma između Vijeća Ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, Tim Federalne uprave civilne zaštite od 14 ljudi iz BiH sa opremom, upućen  je u Makedoniju gdje pomaže stanovništvu grada Skopja nakon nedavnih poplava. Jutros, od 08,00 sati, angažovani su na istom lokalitetu kao i jučer – industrijska zona, općina Ilinden. Svi raspoloživi kapaciteti su uposleni. Vrši se ispumpavanje vode, a nakon ispumpavanja vatrogasci vrše sapiranje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE