Tim FUCZ dostavio hranu i higijenske potrepštine socijalno ugroženim i starijim osobama u selima Livna i Bosanskog Grahova

Pomoć u hrani i higijenskim potrepštinama tim FUCZ dostavio je socijalno ugruženim i starim osobama u Donjim Kazancima i Crnom Lugu u općini Bosansko Grahovo i u livanjskim selima Sajkovići i Radanovci. Pakete sa hranom i higijenskim namirnicima obezbijedio je livanjski Crveni krst/križ, a čizme i kabanice Uprava civilne zaštite Kantona 10. Radi se o nepristupačnim selima pa se moraju koristiti terenska vozila, a i proteklih godina FUCZ je u zimskom periodu dostavljala pomoć ugroženom stanovništvu na ovom području. Pošto nije uspio danas, tim FUCZ će se u toku sutrašnjeg dana terenskim vozilom pokušati probiti do snijegom zametenih stočara na visoravni Kruzi ispod planine Cincar.  

Tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) iz Livna danas je terenskim vozilom (Land Rover) obišao socijalno ugrožene i starije osobe u snijegom zametenim selima na području Livna i Bosanskog Grahova i uručio im pakete sa hranom i higijenskim potrepštinama.

Prethodno su radnici Uprave civilne zaštite Kantona 10 pokušali doći do stočarskih porodica na visoravni Kruzi ispod planine Cincar kako bi im uručili hranu, higijenske potrepštine, čizme i kabanice, ali su se zbog snijega i leda morali vratiti.

Danas je pomoć u hrani i higijenskim potrepštinama tim FUCZ terenskim vozilom uspio dostaviti socijalno ugruženim i starim osobama u Donjim Kazancima i Crnom Lugu u općini Bosansko Grahovo i u livanjskim selima Sajkovići i Radanovci.

Pakete sa hranom i higijenskim namirnicima obezbijedio je livanjski Crveni krst/križ, a čizme i kabanice Uprava civilne zaštite Kantona 10.

Radi se o nepristupačnim selima pa se moraju koristiti terenska vozila, a i proteklih godina FUCZ je u zimskom periodu dostavljala pomoć ugroženom stanovništvu na ovom području.

Pošto nije uspio danas, tim FUCZ će se u toku sutrašnjeg dana terenskim vozilom pokušati probiti do snijegom zametenih stočara na visoravni Kruzi ispod planine Cincar.