Tag Archive for: hercegovina

Pripadnici FUCZ učestvovali na petodnevnoj obuci tim lidera, zamjenika tim lidera i oficira za vezu za spašavanje na vodi
Predstavnici FUCZ učestvovali na obuci o smanjenju rizika od katastrofa u okviru Programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore