Studenti Fakulteta političkih nauka u Sarajevu posjetili FUCZ i prisustvovali predavanju o neeksplodiranim ubojnim sredstvima

U toku predavanja studenti su upoznati sa problemom mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini i međunarodnim standardima i procedurama za uklanjanje mina. Studenti su, zajedno sa predmetnim nastavnikom prof. dr. Zlatan Bajramovićem, upoznati sa radom Sektora za operacije deminiranja i uklanjanja eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zastite, njegovoj opremljenosti, popuni, osposobljenosti, kao i aktivnostima koje svakodnevno provode deminerski timovi. Ova radna posjeta studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Federalnoj upravi civilne zaštite je dio planiranih aktivnosti koje se provode u skladu sa prošlogodišnjim potpisanim sporazumom o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji, što će i ubuduće rezultirati posjetama i drugim aktivnostima u interesu obje strane, ali i društva u cjelini.

Redovni studenti III godine Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu bili su u posjeti  Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ).

Prema Nastavnom planu i programu predmeta Civilna zaštita studenti su prisustvovali predavanju o neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS). U toku predavanja studenti su upoznati sa problemom mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini i međunarodnim standardima i procedurama za uklanjanje mina. Isto tako, studenti, koje je predvodio predmetni nastavnik prof. dr. Zlatan Bajramović, upoznati su i sa radom Sektora za operacije deminiranja i uklanjanja eksplozivnih sredstava FUCZ, njegovoj opremljenosti, popuni, osposobljenosti kao i aktivnostima koje svakodnevno provode deminerski timovi.

Ova radna posjeta studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Federalnoj upravi civilne zaštite je dio planiranih aktivnosti koje se provode u skladu sa prošlogodišnjim potpisanim sporazumom o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji, što će i ubuduće rezultirati posjetama i raznim aktivnostima u interesu obje strane, ali i društva u cjelini.

Potpisivanju ovog sporazuma prethodila je zajednička potreba za doprinosom u naučnoj, obrazovnoj i stručnoj sferi razvoja društvenih nauka i želje za saradnjom koja će doprinijeti razvoju, razmjeni iskustava i znanja, te potvrde zajedničkih interesa za unapređenjem u oblasti edukacije i istraživanja.

Ovakav način saradnje koristan je i zbog toga što će studentima, kroz praksu, pomoći u stvaranju jasnije slike o funkcionisanju sitema zastite spašavanja i operacija deminiranja u BiH, lakšem savladavanju nastavnog procesa i odabiru profesionalnog opredjeljenja.