Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.11.2019.2019.godine, do 10:00 sati

 

POPLAVE

 

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Uslijed kišnih padavina u naselju Tarčin, u ulici 9. Brdske brigade kod br. 16. i 17. došlo do plavljenja lokalne servisne saobraćajnice uz magistralni put M 17 na dužini od 50 m, kao i plavljenja dijela ulice Tarčin kod broja 88., te izlijevanja lokalne kanalizacije (na dužni od cca 100 m) u naselju Gornja Bioča kod br. 99. Služba za civilnu zaštitu općine Hadžići, je u toku jučerašnjeg dana angažovala pripadnike DVD Tarčin, koji su vršili ispumpavanje vode sa poplavljenih saobraćajnica u naselju Tarčin, te pročepljenje kanalizacionih  cijevi u naselju Gornja Bioča.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac,imala je intervenciju u vremenu od 12:55 do 14:00 sati, u mjestu Vrtoče, na zapaljenom putničkom motornom vozilu. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice, imala je intervenciju u naselju Donja Gračanica, na gašenju požara dimnjaka. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je jednu manju intervenciju na gašenju otpadnog materijala.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Iz Javnog poduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, informacija da je od 08:00 do 16:00 sati, zbog kvara na el. mreži bez napajanja bilo područje općine Konjic, ulice Luka i Braće Belše.

 

JAK VJETAR

 

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. U toku noći 05./06.11.2019. godine, uslijed jakih udara vjetra došlo je do padanja limene pokrivke (alema), sa munare džamije u naselju Grivići.

 

VODOSNABDIJEVANJE

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. I dalje DVD-e Stari Vitez, dostavlja pitku vodu dva puta sedmično u naselje Ahmići, a DVD-e Vitez jednom sedmično u naselja Putkovići i Bukve.

 

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na području općina Novi Grad, Novo Sarajevo, Novi Travnik, te gradova Goražde i Mostar timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 14 eksplozivnih sredstava i 295 komada pješačke municije.

 

Pripadnici FUCZ, su na specijalnom zadatku u tunelima ispod Trebevića iznad Jevrejskog groblja, u kojima su se prije rata 1992-1995 godine, nalazile vojne instalacije JNA uništili pronađenu neeksplodiranu ručnu bombu. Ista je pronađena prilikom istraživanja tih objekata. Zadatak je bio veoma zahtjevan i rizičan, zbog razgranatosti tunela ispod zemje, otežanom uspostavljanju veze, kao i zbog veoma otežanog pristupa.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite i dalje radi na  prikupljanju informacija,  te je spremna da se odmah u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija vezano za nestale osobe (dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice), uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE