Nastavljeno ispumpavanje vode iz poplavljenih objekata na području Živinica

Timovi Federalne uprava civilne zaštite i danas nastavljaju pomagati stanovništvu u gradovima i općinama koje su najviše pogođene poplavama u Tuzlanskom kantonu. Dva tima sa pumpama i danas su angažovana na ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata u naseljima Đurđevik i Strašanj na području Grada Živinice. Osim timova koji su na terenu FUCZ je ustupila i 80 isušivača vlage koje su pripadnici KUCZ TK podijelili stanovništvu na području Kladnja i Živinica kako bi stanovništvo ugroženo poplavama što prije stavilo u finkciju svoje objekte.

Nakon što su timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) zbog poplava na području Tuzlanskog kantona i na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla (KUCZ TK) juče završili sa ispumpavanjem vode u poplavljenim objektima u naselju Stupari kod Kladnja, danas su ove aktivnosti nastavili na području Grada Živinice u naseljima Đurđevik i Strašanj.

Osim timova na terenu FUCZ je ustupila i 80 isušivača vlage (jučer je dostavljeno 50 a danas 30 isušivača vlage) koje su pripadnici KUCZ TK podijelili stanovništvu na području Kladnja i Živinica kako bi poplavljene objekte što prije stavili u fukciju i vratili se normalnom životu.

Federalna uprava civilne zaštite obezbijedila je i 100 litara dezinfekcionog sredstva i leđne prskalice kojima će pripadnici KUCZ TK dezinfikovati poplavljene objekte nakon ispumpavanja vode i njihovog isušivanja.