Sažetak vanrednog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 07.11.2021.godine, do 15:30 sati

Agencija za vodno područje rijeke Save

Padavine koje su pale u proteklom periodu uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

“Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:

Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,

Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog hidrometeorološkog zavoda,

Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,

Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Na osnovu podataka prikupljenih sa mreže automatskih hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, trenutno se bilježi se stagnacija i opadanje vodostaja na većini hidroloških stanica na slivu Une, Sane, Vrbasa, Bosne i Drine. Tokom dana nema novih padavina tako da će se trend opadanja nastaviti. Jedino još na hidrološkoj stanici Maglaj je dostignut nivo pri kojem počinje obavještavanje o poplavama, u toku dana se očekuje smanjenje nivoa i prestanak slanja obavještenja.

Vodostaji na dijelu toka rijeke Save u FBiH su također u porastu, ali su znatno niži od kota pri kojima se proglašavaju mjere redovne odbrane od poplava.

Prema današnjoj meteorološkoj prognozi izdatoj od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH, nove padavine se najavljuju za ponedeljak i utorak i to na zapadnim i centralnim područjima Bosne, te na sjeveru i istoku Hercegovine. Analizom hidrološko-hidrauličkih prognostičkih modela za period od 08.11.-09.11., a obzirom na trenutnu hidrološku situaciju na slivovima, nivoe vode u koritima, zasićenost tla vodom, očekuje se novo povećanje vodostaja na slivu Sane, Vrbasa i Bosne. Bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u ovom periodu su na području slivova Vrbasa i Bosne.

Posebno se ističu nova prognozirana povećanja vodostaja na rijekama Željeznica i Miljacka, zatim područje Sarajevskog polja i duž cijelog toka rijeke Bosne. Na ovim područjima preporučujemo pojačan oprez kako stanovništva, tako i službi koje provode mjere aktivne odbrane od poplava.

Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH očekuje se 09.11.2021. godine.

Sve informacije o aktuelnim vodostajima moguće je pratiti na zvaničnoj web stranici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo: www.voda.ba.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko-hidrauličkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

AVP Sava nastavlja s redovnim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, kao i stanovništvu koje živi uz vodotoke na pojačan oprez.

 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Na regionalnom putu R -436 Borci – Kalinovik, na lokaciji Dindol  blokada puta ostaje do daljnjeg.

Načelnik Općine Konjic gospodin Osman Ćatić sa saradnicima došao do naselja Hotovlje.  Mještanima uručeni paketi sa osnovnim prehrambenim proizvodima.

U naselju Hotovlje se trenutno nalaze i uposlenici Elektroprivrede BiH i rade na otklanjanju problema sa snabdejvanjem električnom energijom.

Tehnička intervencija pripadnika vatrogasne jedinice u naselju Ribići.

Od jutarnjih sati   2 intervencije JKP Standard  čišćenje propusta i otkopavanje začepljenih odvodnih cijevi u naselju Donje Selo.

Prethodnog dana upućen zahtjev OS BiH za pomoć u angažovanju građevinskih mašina (bageri), kako bi se u što skorije vrijeme riješio problem na deblokadi putne komunikacije prema naselju Hotovlje i lokalnih puteva u MZ Bjelimići i MZ Glavatičevo. Još uvijek nema potvrde povratne informacije da će zahtjev biti odobren, čeka se Odluka predsjedništva.

Snabdijevanje električnom energijom još uvijek je  u prekidu od naselja Svijenča prema naselju Ljuta  i od naselja Dindol prema naselju Hotovlje.

Općina Jablanica. I danas  kao i prethodnih  dana,  uz pomoć raspoložive mehanizacije nastavljeno je čišćenje lokalnih putova na cijelom području općine Jablanica. Još uvjek je neprohodan  lokalni put  za naselje Tretište, u mjesnoj zajednici Glogošnica, gdje je došlo do uništenja puta u dužini oko 30 m. Registrirano je više klizišta u naseljenim mjestima, koje je neophodno sanirati nakon poboljšanja vremenskih uslova.

 

Vodostaji rijeka u 13:30 sati

 

Vodostaji rijeka Neretve i Bune su u opadanju.

 

Neretva

Glavatičevo             166 cm                          Granične vrijednosti  (160 cm)

Konjic                      252 cm                                                            (500 cm)

Mostar                     721 cm                                                            (850 cm)

 

Buna

 

Buna                         289 cm                                                                  (265 cm)

                    

Jasenica                   92 cm                                                                  (130 cm)

 

Trebižat                   

Humac                       266 cm                                                                  (280 cm)

 

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR