Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 07.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 938 uzoraka, od čega su 220 pozitivna na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 45 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 16 novozaraženih osoba. U samoizolaciji se nalazi 426 osoba. Pozitivno je 266 osoba.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6345 osoba na  COVID-19 od kojih je 2194 osoba pozitivno  (2047 osoba je izliječeno, 114 osoba umrlo), a aktivna je 41 osoba.

 

Kanton 10

U protekla tri dana na testirano je 70 osoba,od kojih je 14  pozitivno.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 07.11. 2021 godine,  uzorkovan je materijal kod  devet  osoba, nema pozitivnih. Zaključno sa 07.11. aktivno je zaraženo 56 osoba, oporavljeno je 2251 osoba, a 96 osoba je preminulo.

 

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu  duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………    315 (normalno stanje)

Bosanski Šamac………………………………    239 (normalno stanje)

Orašje…………………………………………..    464  (normalno stanje).

 

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06,00 sati bio je 198,74 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). Nivo je viši za 46 cm u odnosu na mjerenje od prije 24 h odnosno, 219 cm viši u odnosu na mjerenje u petak 5.11.2021 u 6 h. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 54,3 m3/s.

 

Vodostaji

Vodostaj rijeke Tinje u 06,00 sati iznosio je 50 cm i trenutno se nalazi u fazi opadanja.

Vodostaj rijeke Spreče u 06,00 sati na mjernom mjestu Karanovac iznosio je 247 cm i trenutno je u blagom porasta. (Mjere odbrane od poplava se sprovode na 300 cm).

Vodostaj rijeke Gostelje u 06,00 sati iznosio je 104 cm i u fazi je opadanja.

Vodostaj rijeke Oskove u 06,00 sati iznosio je 72 cm i u fazi je opadanja.

Vodostaj rijeke Turije u 08,00 sati iznosio je 53 cm i u fazi je opadanja.

Zbog poplava u Gradu Živinice MZ Litve i Oskova iseljene su dvije porodice jedna u privatnom smještaju a druga kod rodbine.

  

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati      146 cm 160 cm
Mostar 07:15 sati      565 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati       -25 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati      251 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati      186 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati        91 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati      279 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati      142 cm 130 cm

 

Općina Konjic. Na području općine Konjic  07/08.11.2021. godine stanje na terenu je slijedeće: Vodostaj rijeke Neretve u Glavatičevu iznosi 146 cm, a na lokaciji Hagenuk-Ćuprija 216 cm.  Na regionalnom putu R -436 Borci – Kalinovik, na lokaciji Dindol  blokada puta ostaje do daljnjeg. U toku jučerašnjeg dana iz  pravca Nevesinja preko Kalinovika dopremljen agregat za napajanje električnom energijom ugroženih naselja. Proteklu noć stanovnici Hotovlja i okolnih naselja imali električnu energiju.  Tokom  jučerašnjeg dana  u Operativni centar civilne zaštite općine Konjic zaprimljena  dojava da nije prohodna putna komunikacija Čelebići-Paradžici. Radi se na otklanjanju posljedica.  Još uvijek nema potvrde povratne informacije da će zahtjev za pomoć OS BiH biti odobren. Snabdijevanje električnom energijom još uvijek je  u prekidu od naselja Svijenča prema naselju Ljuta .                                                                                                              

 

  

Srednjobosanski kanton

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

08.11.21

08:00

 

18 cm

Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

08.11.21

08:00

 

62 cm

Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

08.11.21

08:00

 

54 cm

Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

08.11.21

08:00

 

– 6 cm

Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

08.11.21

08:00

 

65 cm

Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

08.11.21

08:00

 

101 cm

 

 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

08.11.21

08:00

 

63 cm

Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 

 

Kanton Sarajevo. U toku prethodnog dana organizovane snage zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo (Štab civilne zaštite, Kantonalna uprave civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica i slube zaštite i spašavanja) u koordinaciji sa Vladom Kantona Sarajevo, kantonalnim ministarstvima, kantonalnim upravnim organizacijama, KJKP i općinskim strukturama zaštite i spašavanja, privatnim firmama i humanitarnim organizacijama preduzimale su mjere i aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava, kao i na pružanju neophodne pomoći stanovništvi na ugroženim područijima. Sve navedene snage su sa svojim ljudskim resorsima, mehanizacijom i opremom bile angažovane na čišćenju saobraćajnica, pročišćavanju vodotoka na najkritičnijim tačkama, kao i na dostavi hrane, vode, lijekova, higijenskih i drugih potrepština stanovništvu na ugroženim područjima. S obzirom da se u narednom periodu (08. i 09.2021. godine) prema vremenskim prognozama od Federalnog hidrometeorološkog zavoda na području Kantona Sarajevo očekuju kišne padavine, koje mogu dodatno usložiti trenutnu situaciju na području Kantona Sarajevo prouzrokovano poplavama, po nalogu direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, Kantonalni operativni centar civilne zaštite je dana, 07.11.2021. godine pripremio Preporuke  pravnim i fizičkim licima za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od poplava, koje je proslijedio svim općinskim službama civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, kao i Press službi Vlade Kantona Sarajevo i printanim i elektronskim medijima. Navedenim preporukama, preporučeno je svim pravnim i fizičkim licima, da ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene kišne padavine) jer će se tako stvoriti pretpostavke za efikasniji i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

Općina Ilidža. Na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na području općine Ilidža u toku jučerašnjeg dana angažovane su sve organizovane strukture civilne zaštite općine Ilidža (Općinski štab civilne zaštite, Služba za civilnu zaštitu Ilidža, povjerenici civilne zaštite, općinske službe zaštite i spašavanja, općinske službe upravu, sekretari MZ, privatne firme) sa ljudstvom, građevinskim mašinama i drugom opremom.  Vršeno je pročišćavanje ispod mostova, pravljenje nasipa i postavljanje vreća sa pjeskom na kritičnim mjestima, te je dostavljena hrana, voda za piće i druge potrepštine stanovništvu na ugroženom području. U skladu sa zadacima i zaključcima Štaba CZ sa 6 vanredne sjednice, sa dežurnom ekipom, izvršen je obilazak terena na području svih MZ-e, te je izvršen pregled ugroženih područja, a u komunikaciji sa sekretarima navedenih MZ, kao i na bazi prikupljenih podataka u toku dana, konstatovano je da se stanje na terenu stabilizuje. Svi potrošači na području općine su uredno snabdjeveni električnom energijom. Službe zaštite i spašavanja su počele radove na čišćenju i pranju saobraćajnica i dvorišta privatnih kuća, kao i iscrpavanje vode iz stambenih objekata. Formirane su 3 ekipe za tu namjenu. Organizovani su dežurni timovi, kao i službe sa mehanizacijom  koji prate stanje na terenu. Usljed obilnih kišnih padavina i najavljenog pogoršanja vremena, na 7 vanrednoj sjednici Štaba CZ Ilidža donešena je Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na dijelu teritorije općine Ilidža u sljedećim mjesnim zajednicama: Donji Kotorac, Butmir, Otes, Osjek, Blažuj i Vreoca.

Općina Novi Grad. U toku jučerašnjeg dana na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava bile su angažovane organizovane strukture civilne zaštite općine Novi Grad, Kantona Sarajevo i  druge i druge općinske službe uprave i javna preduzeća, koje su sa ljudstvom, opremom i mehanizacijom radili na pročišćavanju korita rijeke Bosne, čišćenju trerena koje je poplavljeno, te  na dostavi hrane i ostalih životnih potrepština stanovništvu na ugroženom području. Ekipe općinske službe civilne zaštite Novi Grad  su na terenu, prate situaciju i preduzimat će neophodne mjere na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženim područjima.

Općina Vogošća. U slijed obilnih padavina u toku 05.11.2021. godine došlo je do izlijevanja rijeke Bosne u naseljima Svrake i Semizovac, koja je poplavila oko 20 stambenih objekata, te ugrožavanja putnih komunikacije u anseljima Krivoglavci, Gora i Tihovići. Dana, 05.11.2021. godine u poslijepodnevnim satima održana je vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmtrano stanja uzrokovano poplavama, koji je predložio Općinskom načelniku da se zbog poplava na području općine Vogošća proglasi stanje prirodne i druge nesreće. Općinski načelnik je uvažio taj prijedlog i donio Odluku  o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće. Općinski štab civilne zaštite je na otklanjnju i saniranju posljedica od poplava angažovao sve organizovane općinske strukture zaštite i spašavnja i druge općinske službe uprave, te privatne firme, koji su u toku 5. i 6. novembra sa ljudstvom i mehanizacijom angažovani na prošišćavanju i čišnjenju korita vodotoka, postavljanju nasipa, otčepljavanju začepljenih odvoda i ispumpavanju vode iz objekata. U nedjelju, 7. novembra, radilo se na ispumpavanju preostale vode iz podruma, okućnica i saobraćajnica.

Općina Trnovo. U toku jučerašnjeg dana nagažovana je mahanizacija na raščišćavanja putenih komunkacija i te aktivnosti će biti nastavljanje i danas. Također, je vršena dostava hrane i drugih potrepština ugroženom stanovništvu. U toku dana nastavit će se aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava. Voda iz lokalnog vodovoda još uvijek nije za piće.

Općina Ilijaš. U toku jučerašnjeg dana Općinska služba civilne zaštite  Ilijaš angažovala je građevinske mašine koje su radile na čišćnjenju i sapiranju puteva i propusta vodotoka koje su bili ugrožena bujičnim vodama na području Ljubnića, Malešića, Luke i Starog Ilijaša. Aktivnosti na saniranju terena će biti nastavljene i danas. Iz općinskih službi civilne zaštite: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Hadžići smo obaviješteni, da obilne kišne padavine u izvještajnom periodu nisu prouzrokovale veće probleme.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak. I dalje je poplavljen dio poljoprivrednog zemljišta u naselju Potkraj i  Han Ploča.

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 251 cm u 08:30 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom rasta  0 cm.

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaj rijeke Une iznosi 54 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Vodostaj rijeke Sane iznosi 226 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 

POŽARI  

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jednica grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Mramor, gdje je gorio dimnjak.

  

Tehničke intervencije 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Vatrogasna jedinca općine Konjic u mjestu Ribići u vremenu od 11:10 do 12:40 sati, vršila je sapiranje i odčepljenje odvoda.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su pet intervencija: tri tehničke na ispumpavanju vode iz objekata na poplavljenim područjima, jednu tehničku na otvaranju zaglavljenih vrata stana i jednu na gašenju zapaljenog automobila.

 

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. Pokrenuto klizište u Podgajevima, ugrožen jedan stambeni objekat i lokalni put.

Zbog klizišta u Podgajevima iseljene su dvije porodice sa po četiri člana kod rodbine.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima Klokot i Privilica, preporučuje se korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Preporučuje se stanovništvu općine Konjic prokuhavanje vode za piće prije konzumiranja.

Još uvijek su bez napona naselja Ljuta, Gračina, Zelomići polje, Hotovlje i Kotine u općini Konjic (posljedice nevremena).

Grad Mostar. Iz JP Vodovod  Mostar doznajemo da je vodo opskrba uredna.Zbog velike količine padavina došlo je do zamućenja vode. Mole se  građani da prokuhavaju vodu za konzumaciju. Napominje se da su uzorci kvalitete vode uredni kemijski i mikrobiološki.

 

Zapadnohercegovački kanton

Iz JP Vodovod i kanalizacija Široki Brijeg preporučeno je da se voda prije konzumiranja treba prokuhavati zbog jakih padavina i zamućenja iste.

 

 

O S T A L O

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Na temelju dostupnih meteoroloških, hidroloških prognoza i raspoloživih platformi uključujući EFAS, šaljemo:

 

OBAVIJEST

o mogućim poplavama i bujicama / klizištima

 

Sliv: slivovi u Federaciji BiH

Područje i opis događaja: Za ponedjeljak 08.11.2021. godine su prognozirane umjerene, a na području Hercegovine pojačane padavine. Obzirom na već zasićeno tlo, postoji mogućnost porasta vodostaja i lokalno izlijevanja vodotoka iz korita.

Hidrološka prognoza se odnosi na područje cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

Očekivani početak događaja: 08. 11. 2021. godine

Očekivani vrh vodnog vala: 08. / 09. 11. 2021. godine

Napomena:

Za vodotoke koji su pod vještačkim utjecajima nije moguće dati pouzdanu prognozu.

Vremenska prognoza, prognoza padavina za potrebe Federalnog operativnog plana odbrane od poplava, nalaze se na stranici: www.fop.fhmzbih.gov .ba

 

 

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Naranđasto upozorenje za područje zapadne, sjeverozapadne Hercegovine, i jugozapad Bosne, zbog očekivanih količina padavina od 40 do 50, lokalno do 70 l/m2. U ostatku zemlje padavine između 15 i 30, lokalno do 40 l/m2.

 

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR