Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 05.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 1. 927 uzoraka, od čega su 517 pozitivna na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirane su 92 osobe na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 38 novozaraženih osoba. U samoizolaciji se nalazi 430 osobe. Pozitivno je 268 osoba.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06,00 sati bio je 198,28 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje juče nivo je viši za 122 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 26,34 m3/s.

Vodostaj rijeke Tinje u 08,00 sati iznosio je 65 cm i trenutno se nalazi u fazi opadanja.

Vodostaj rijeke Spreče u 08,00 sati na mjernom mjestu Karanovac iznosio je 277 cm i u porastu je. (Mjere odbrane od poplava se sprovode na 300 cm).

Vodostaj rijeke Gostelje u 08,00 sati iznosio je 153 cm i u fazi je opadanja.

Vodostaj rijeke Oskove u 08,00 sati iznosio je 108 cm i u fazi je opadanja.

Vodostaj rijeke Turije u 08,00 sati iznosio je 93 cm i u fazi je stagnacije.

Grad Živinice. Na području grad Živinice velika količina vode prilazi naselju Strašanj gdje se nalazi veliki broj stambenih objekata. GSCZ Živinice poduzimaju sve moguće radnje da se ublaži plavljenje.

Općina Lukavac. Podvožnjak kod Junuzović  benzinske pumpe  je i dalje zatvoren zbog visine vode.

Općina Kalesija. Putna komunikacija Gojčinu i Jelovom brdu je i dalje u prekidu i koristi se alternativni put preko Prnjavora.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:30 sati    175 cm 160 cm
Mostar 07:30 sati    572 cm 850 cm
Čapljina 07:30 sati     – 5 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:30 sati    259 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:30 sati    200 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:30 sati      94 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati    296 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati      34 cm 130 cm

 

Općina Konjic. Vodostaj rijeke Neretve u opadanju. Tijekom noći došlo je do prekida padavina.

Na regionalnom putu R -436 Borci – Kalinovik, na lokaciji Dindol, promet je u prekidu.                                                                                Put od naselja Svijenča prema naselju Ljuta, gdje je potok  odnio most, trenutno je prohodan za terenska vozila.                                                                                          

Deblokirana je putna komunikacija prema naseljima Jasenik, Pirići  i Tuleg.

Put prema naselju Rajac još uvijek nije prohodan za vozila.

Danas će biti nastavljene aktivnosti slanja građevinskih mašina prema naselju Hotovlje putnom komunikacijom iz pravca Kalinovika, kako bi se sanirale posljedice klizišta.

Upućen je zahtjev za pomoć u angažiranju građevinskih mašina (bageri), kako bi se u što skorije vrijeme riješio problem na deblokadi putne komunikacije prema naselju Hotovlje i lokalnih putova u MZ Bjelimići i MZ Glavatičevo.                                                                                            

U prekidu je elektro opskrba od naselja Svijenča prema naselju Ljuta  i od naselja Dindol prema naselju Hotovlje.

Oćina Jablanica

Na cijelom području općine Jablanica, uz pomoć raspoložive mehanizacije radilo se na čišćenju lokalnih putova. Neprohodan je lokalni put za naselje Tretište, u mjesnoj zajednici Glogošnica, gdje je došlo do uništenja puta u dužini oko 30 m. Registrirano je više klizišta u naseljenim mjestima, koje je neophodno sanirati nakon poboljšanja vremenskih uvjeta.

 

Srednjobosanski kanton

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

07.11.21

08:00

 

19 cm

 

 

Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

07.11.21

08:00

 

73 cm

 

 

Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

07.11.21

08:00

 

77 cm

 

 

Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

07.11.21

08:00

 

18 cm

 

 

Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

07.11.21

08:00

 

69 cm

 

 

Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

07.11.21

08:00

 

111cm

 

 

 

 
 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

07.11.21

08:00

 

66cm

 

.

Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 

 

Kanton Sarajevo

U izvještajanom periodu organizovane snage zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo (Štab civilne zaštite, Kantonalna uprave civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica i slube zaštite i spašavanja) u koordinaciji sa Vladom Kantona Sarajevo, kantonalnim ministarstvima, kantonalnim upravnim organizacijama, KJKP i općinskim strukturama zaštite i spašavanja, privatnim firmama i humanitarnim organizacijama preduzimale su mjere i aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava, kao i na pružanju neophodne pomoći stanovništvi na ugroženim područijima. Sve navedene snage su sa svojim ljudskim resorsima, mehanizacijom i opremom bile angažovane na čišćenju saobraćajnica, pročišćavanju i proširivanju vodotoka na najkritičnijim tačkama, kao i na stavranju uslova za nesmetano snabdjevanje potrošača sa električnom energijom i vodom, te na dostavi hrane, vode, lijekova, higijenskih i drugih potrepština stanovništvu na ugroženom području.

 

Općina Ilidža.

Na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na području Općine Ilidža u toku jučerašnjeg dana angažovane su sve organizovane strukture civilne zaštite Općine Ilidža (Općinski štab civilne zaštite, Služba za civilnu zaštitu Ilidža, povjerenici civilne zaštite, općinske službe zaštite i spašavanja, općinske službe upravu, sekretari MZ, privatne firme) sa ljudstvom, građevinskim mašinama i drugom opremom.  Vršeno je pročišćavanje ispod mostova, pravljenje nasipa i postavljanje vreća sa pjeskom na kritičnim mjestima, te je dostavljena hrana, voda za piće i druge potrepštine stanovništvu na ugroženom području.

U skladu sa zadacima i zaključcima Štaba CZ, sa dežurnom ekipom, izvršen je obilazak terena na području svih MZ-e, te je izvršen pregled ugroženih područja, a u komunikaciji sa sekretarima navedenih MZ, kao i na bazi prikupljenih podataka u toku noći, konstatovano je da je stanje na terenu trenutno stabilno sa tendencijom poboljšanja, osim vodostaja rijeke Tilave gdje je došlo do porasta vodostaja i izlijevanja.

Na pojedinim lokacijama koja su bila poplavljena i dalje nema električne energije.

Ekipa civilne zaštite Općine Ilidža su na terenu prate situaciju i preduzimat će neophodne mjere na otklanjanju posljedica do poplava i na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženim područjima.

 

Općina Novi Grad.

U toku jučerašnjeg dana na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava bile su angažovane organizovane strukture civilne zaštite Općine Novi Grad, Kantona Sarajevo i  druge i druge općinske službe uprave i javna preduzeća, koje su sa ljudstvom, opremom i mehanizacijom radili na pročišćavanju korita rijeke Bosne, čišćenju trerena koje je poplavljeno, te  na dostavi hrane i ostalih životnih potrepština stanovništvu na ugroženom području.

Ekipe Općinske službe civilne zaštite Novi Grad  su na terenu, prate situaciju i preduzimat će neophodne mjere na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženim područjima.

 

Općina Vogošća

U slijed obilnih padavina u toku 05.11.2021. godine došlo je do izlijevanja riejke Bosne u naseljima Svrake i Semizovac, koja je poplavila oko 20 stambenih objekata, te ugrožavanja putnih komunikacije u anseljima Krivoglavci, Gora i Tihovići. Dana, 05.11.2021. godine u poslijepodnevnim satima održana je vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj je razmtrano stanja uzrokovano poplavama, koji je predložio Općinskom načelniku da se zbog poplava na području Općine Vogošća proglasi stanje prirodne i druge nesreće. Općinski načelnik je uvažio taj prijedlog i donio Odluko  o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće.

Općinski štab civilne zaštite je na otklanjnju i saniranju posljedica od poplava angažovao sve organizovane općinske strukture zaštite i spašavnja i druge općinske službe uprave, te privatne firme, koji su u toku 5. i 6. novembra sa ljudstvom i mehanizacijom bili angažovani na prošišćavanju i čišnjenju korita vodotoka, postavljanju nasipa, otčepljavanju začepljenih odvoda i ispumpavanju vode iz ovjekata.

Navedene snage će i u toku dana nastaviti sa aktivnostima na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženom području.

 

Općina Trnovo.

Pripadnici Općinske službe civilne zaštite su obišli teren i ustanovili da je stanje na području ove općine mnogo stabilnije u odnosu na predhodne dane, te da je vodostaj na svim vodotocima u opadanju. U toku jučerašnjeg dana nagažovana je mahanizacija na raščišćavanja putenih komunkacija i te aktivnosti će biti nastavljanje i danas. Također, je vršena dostava hrane i drugih potrepština ugroženom stanovništvu. U toku dana nastavit će se aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava.

 

Općina Ilijaš

U toku jučerašnjeg dana Općinska služba civilne zaštite  Ilijaš angažovala je četiri građevinske mašine koje su radile na čišćnjenju i sapiranju puteva i propusta vodotoka koje su bili ugrožena bujičnim vodama na području MZ Srednje i Luka, a te aktivnosti će biti nastavljene i danas.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na osnovu podataka prikupljenih sa mreže automatskih hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, trenutno se bilježi opadanje vodostaja. Na ostalim vodotocima vodostaji su u stagnaciji. Na hidrološkim stanicama Raspotočje Grad Zenica trenutni vodostaj je 07.11.2021 6:00            279 cm, a u 00:00 322 cm, što je za 43 cm manje u odnosu na protekli period. Na mjernoj stanici Maglaj, 07.11.2021. 06,00 sati 407 cm, a u 00,00 sati 470 cm, što je za 63 cm manje. Ranije dostignuti nivo pri kojem počinje obavještavanje o poplavama, počelo je da se bilježi opadanje.

Grad Zenica. Podvožnjak u Nemili za Orahovicu je takođe pod vodom, ali u manjem obimu u odnosu na protekli period.

Općina Olovo. Informacija iz OpSCZ Olovo, o stanju Vodostaja rijeke Krivaje i svih vodenih tokova je u stagniranju i ne očekuje se u narednom periodu rast vodostaja. Najveci problemi su bili u slivu rijeke Bioštice, gdje je vodostaj bio dosta visok. Ekipe putnih opertaiva zajedno sa OpSCZ Olovo su stalno na terenu i prate stanje. Stanje se normalizovalo.

Općina Kakanj. Na osnovu informacije iz PVJ Kakanj, rijeka Bosna se povukla u svoje korito, u naselju Doboj, voda se zadržala u dvorištima pojedinih kuća, nema vanrednih situacija.

Na područjima ostalih općina Zeničko-dobojskog kantona za sada je stanje normalno uz stagniranje vodostaja rijeka. O svim novim informacijama biti ćete blagovremeno obaviješteni.

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 259 cm u 08:00 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom  +/- 0 cm.

 

POŽARI 

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Mejdandžik, gdje je gorio putnički automobil.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su četiri manje intervencij i to: jednu na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, dvije na gašenju zapaljenog dimnjaka i jedna po dojavi da gori poslovni objekat (ćevabdžinica).

 

Tehničke intervencije

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tehničku intervenciju od 10:55 do 11:15 sati radi obaranja dijela fasade sa zgrade, u Ul. A. Starčevića.

Grad Čapljina.  Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju od 11:00 i 18:00 sati gdje je izvršen  obilazak nasipa i vodostaja vodenih površina zbog povećanog vodostaja.

 

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenice imala je tehničku intervenciju na otvaranju vrata stana na pozihv hitne pomoći, starijoj bolesnoj osobi, u ul. Jalijski put. Intervencija je uspješno obavljena. Osim toga vršeni su preventivni obilasci plavnih dijelova grada.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešenj imala je tehničku intervenciju na uklanjanju stabla sa magistralnog puta M-17 u mjestu Šije.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je tehničku intervenciju na uklanjanju stabla sa lokalnog puta u mjestu Zgošća.

 

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Na području općine Kalesija prijavljeno je jedno klizanje tla u mjestu Gornje Hrasno gdje su službe izašle na teren i sanirale klizište.

 

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima Klokot i Privilica, preporučuje se korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

Bosanski Petrovac – 20 kv dv Krnjeuša je u prekidu od 01:36 sati zbog kvara.

 

Zapadnohercegovački kanton

U Ljubuškom i Širokomk Brijegu, preporućeno je da se voda, prije uporabe za piće, treba prokuhati, zbog velikih padalina i zamućenja iste.

 

Zeničko-dobojski kanton

Snabdijevanje vodom je normalno. Vodu je u pojedinim općinama potrebno prokuhavati zbog trenutnog zamućenja.

 

 

O S T A L O

 

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Na temelju dostupnih meteoroloških, hidroloških prognoza i raspoloživih platformi uključujući EFAS, šaljemo:

 

OBAVIJEST

o mogućim poplavama i bujicama / klizištima

 

Sliv:    slivovi u Federaciji BiH

Područje i opis događaja: Za ponedeljak 07. 11. 2021. godine su prognozirane umjerene, a na području Hercegovine pojačane padavine. Obzirom na već zasićeno tlo, postoji mogućnost porasta vodostaja i lokalno izlijevanja vodotoka iz korita.

Hidrološka prognoza se odnosi na područje cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

Očekivani početak događaja: 08. 11. 2021. godine

Očekivani vrh vodnog vala: 08. / 09. 11. 2021. godine

Napomena:

Za vodotoke koji su pod vještačkim utjecajima nije moguće dati pouzdanu prognozu.

Vremenska prognoza, prognoza padavina za potrebe Federalnog operativnog plana odbrane od poplava, nalaze se na stranici: www.fop.fhmzbih.gov .ba

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR