Sažetak vanrednog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 06.11.2021.godine, do 21:00 sati

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Agencija za vodno područje rijeke Save

Padavine koje su pale u proteklom periodu uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

“Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:

– Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,

– Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog hidrometeorološkog zavoda,

– Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,

– Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Na osnovu podataka prikupljenih sa mreže automatskih hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, trenutno se bilježi porast vodostaja na donjem toku rijeka Bosne, Usore, Sane i Spreče (nizvodno od akumulacije Modrac). Na ostalim vodotocima vodostaji su u stagnaciji ili blagom opadanju.

Vodostaji na dijelu toka rijeke Save u FBiH su također u porastu, ali su znatno niži od kota pri kojima se proglašavaju mjere redovne odbrane od poplava.

Prema trenutnoj meteorološkoj prognozi, prestanak padavina očekuje se tokom noći, što bi trebalo rezultirati smanjenjem vodostaja na većini stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH, osim na rijeci Savi.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko-hidrauličkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, kao i stanovništvu koje živi uz vodotoke na pojačan oprez.

 

Tuzlanski kanton

– Vodostaj na brani HA Modrac u 18,00 sati bio je 197,65 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje u 12,00 sati nivo je viši za 32 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 9 m3/s.

-Vodostaj rijeke Tinje u 18:00 sati iznosio je 90 cm, što je za 15 cm više u odnosu na mjerenje u 14:00 sati i u porastu je.

-Vodostaj rijeke Spreče u 18:00 sati na mjernom mjestu Karanovac iznosio je 270 cm, što je za 36 cm više u odnosu na mjerenje u 14:00 sati i u porastu je. (Mjere odbrane od poplava se sprovode na 300 cm).

-Vodostaj rijeke Gostelje u 18:00 sati iznosio je 243 cm, što je za 44 cm više u odnosu na mjerenje u 13:00 sati i trenutno je u fazi opadanja.

-Vodostaj rijeke Oskove u 18:00 sati iznosio je 186 cm, što je za 31 cm više u odnosu na mjerenje u 14:00 sati i trenutno je u fazi opadanja.

Općina Lukavac. Podvožnjak (skretanje prema Lukavcu) kod Junuzović benzinske pumpe je zatvoren za saobraćaj zbog visokog nivoa oborinskih voda ispod njega (problem sa odvodnjom vode sa kolovoza).

Grad Živinice. Predsjednik MZ Gornje Pasci prijavio je da voda koja dolazi kanalom/potokom od površinskog kopa Dubrave prijeti da će poplaviti više stambenih objekata u naselju Podlijeha koje pripada teritorijalno gradu Živinice.

U naselju D. Lukavica put poplavljen u dužini od 150 m.

U naselju Ćenda kod MZ Višća poplavljen put prema Dreniku.

Profesionalna vatrogasna jedinica Živinice obavlja poslove crpljenja vode iz poplavljenih objekata na lokalitetu Golubinjak.

Grad Tuzla. Prijavljeno je plavljenje nekoliko stambenih objekata izazvano oborinskim vodama u naseljima Slavinovići, Ši Selo, Husino, Krojčica.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Vodostaji rijeka u 19:30 sati

 

Neretva

Glavatičevo             209 cm                          Granične vrijednosti  (160 cm)

Konjic                      328 cm                                                            (500 cm)

Mostar                     770 cm                                                            (850 cm)

Čapljina                      76 cm                                                                  (200 cm)

 

Buna

Blagaj                       197 cm

Buna                         301 cm                                                                  (265 cm)

                    

Jasenica                   140 cm                                                                  (130 cm)

 

Trebižat                   

Humac                       270 cm                                                                  (280 cm)

 

Općina Konjic. Vodostaj rijeke Neretve u opadanju. Intenzitet padavina smanjen, a tijekom noći očekuje se potpuni prestanak. 

Na regionalnom putu R -436 Borci – Kalinovik, na lokaciji Dindol, došlo je do potpunog uništenja ceste, pa je promet onemogućen. Put od naselja Svijenča prema naselju Ljuta, gdje je potok  odnio most, trenutno je prohodan za terenska vozila.

U jutarnjim satima  bila je  blokirana putna komunikacija prema naseljima Jasenik, Pirići, prigradsko naselje Tuleg. Tijekom  dana  ove  putne  komunikacije su deblokirane i  trenutno su prohodne. Još uvijek je blokirana putna komunikacija prema naselju Rajac.

Upućen zahtjev za pomoć OSBiH u angažiranju građevinskih mašina (bageri), kako bi se u što skorije vrijeme riješio problem na deblokadi putne komunikacije prema naselju Hotovlje i lokalnih putova u MZ Bjelimići i MZ Glavatičevo. Još uvijek nema odgovora, da li će zahtjev biti odobren.                                                                                          

U prekidu je elektro opskrba od naselja Svijenča prema naselju Ljuta  i od naselja Dindol prema naselju Hotovlje.

Općina Jablanica. Od ranih jutarnjih sati, uz pomoć raspoložive mehanizacije i danas se vršilo čišćenje lokalnih putova na cijelom području općine Jablanica. Neprohodan je lokalni put za naselje Tretište, u mjesnoj zajednici Glogošnica, gdje je došlo do uništenja puta u dužini oko 30 m. Registrirano je više klizišta u naseljenim mjestima, koje je neophodno sanirati nakon poboljšanja vremenskih uslova.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Podvožnjak na ulazu u  naselje Blatuša  je još uvijek pod vodom.

Podvožnjak u Nemili za Orahovicu je pod vodom

Rijeka Bosna u centru Grada izlila  se iz korita na pješačko-biciklističku stazu tj desna obala rijeke

Civilna zaštita je u stalnom kontaktu s predstavnicima Mjesnih zajednica, naročito na području Nemile i Topčić polja. kako bi na vrijeme reagirali ukoliko bi došlo do tačke izlijevanja.

Vodostaj svih vodenih tokova na području Grada je u blagom stagniranju sa tendecijom postepenog opadanja.

Općina Kakanj. Firma Trgošped doo Kakanj  sa svojim mašinama i kamionima zajedno sa CZ Kakanj, nastavila je aktivnosti na saniranju poljedica poplave, u naseljima Doboj, Povezicama, Malješu i  Donjem Kaknju

Vatrogasci Kaknja intervenisli su u mjestu Zgošća gdje je istiomena rijeka nanijela stablo na putnu komunikaciju, usljed čega je moglo doći do formiranja nanosa. Vatrogasci su stablo izrezali i uklonili.

Rijeka Bosna koja je u jutarnjim satima poplavila prostroje Vatrogasnog doma se povukla, da bi usljed padavina ponovo ušla u podrumske prostorije, visine oko 10 cm.

Općina Breza. Na području općine intervenisalo se na nekoliko mjesta:

– Osposobljen potok Crema usljed začepljenja a prijetilo da poplavi 3-4 kuće

– Osposobljen potok Koritnik (urađena brana zemljana)da ne plavi kuće u naselju Bulbulušići

– Uklonjena oborena topola koja se popriječila u koritu Stavnje te onemogučavala normalan           protok vode u mjestu Nedići

– Ispumpavana voda u podrumskoj prostoriji INTESSA SAN PAOLO banke Poslovi urađeni u saradnji sa JP”Komunalno”Breza.

Trenutna situacija je pod kontrolom rijeka Stavnja je u blagom opadaju, i za sada nije nigdje izašla iz korita.

Snabdijevanje vodom i strujom uredno.

Grad Visoko. Rijeke Bosna i Fojnica su napravile  određene probleme.

Rijeka Bosna u mjestu Čekrečije se iizlila  na put Visoko-Ilijaš, usljed čega je putna komunikacija bila u prekidu. Put je pušten za saobraćaj uz dodatan oprez jer se voda zbog trenutne kiše zadržava na putu.

Općina Olovo. Vodostaj rijeke Krivaje i svih vodenih tokova je u stagniranju i ne očekuje se u narednom periodu rast vodostaja.

Najveci problemi su bili u slivu rijeke Bioštice gdje je vodostaj bio dosta visok.

Ekipe putnih opertaiva zajedno sa OpSCZ Olovo su stalno na terenu i prate stanje.

Općina Zavidovići. Kiša koja je tokom jučerašnjeg dana, a tokom noći nešto slabijeg inteziteta, padala na području općine za sada ne pričinjava veće probleme. Vodostaj svih rijeka, Bosne, Krivaje i Gostović je visok i dalje bilježi blagi rast. Na području općine nisu zabilježana izlijevanja na saobraćajnice i prekidi u odvijanju saobraćaja.

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton

Grad Živinice. U naselju Podgajevi Jelah došlo je do pokretanja klizišta koje ugrožava lokalni put i stambeni objekat (kuću).

Grad Tuzla. Prijavljena je pojava klizišta u naselju Kužići Miladije koje ugrožava jedan stambeni objekat.

Općina Kalesija. Prijavljeno je pokretanje starog klizište u naselju Gornje Hrasno.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR