Sažetak vanrednog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 06.11.2021.godine, do 15:30 sati

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Agencija za vodno područje rijeke Save

Padavine koje su pale u proteklom periodu i koje se prognoziraju u naredna 24 h uslovile su

potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke

Save u Federaciji BiH.

“Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:

– Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,

– Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog hidrometeorološkog zavoda,

– Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,

– Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Na osnovu podataka prikupljenih sa mreže automatskih hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, trenutno se bilježi povećanje vodostaja jedino na donjem toku rijeka Bosne, Usore i Spreče, nizvodno od akumulacije Modrac. Na ostalim vodotocima vodostaji su u stagnaciji. S obzirom da se na osnovu meteoroloških prognoza u toku dana ne očekuju značajnije padavine, nisu prognozirana veća izlijevanja rijeka iz korita.

Na hidrološkim stanicama Maglaj, Žepče i Ilidža na kojima je ranije dostignut nivo pri kojem počinje obavještavanje o poplavama, počelo je da se bilježi blago opadanje. Na HS Maglaj je zabilježen maksimalni nivo od 515 cm u 10 sati, a u 15 sati je iznosio 511 cm (opao za 4 cm). Na HS Žepče je zabilježen maksimalni nivo od 356 cm u 6 sati, a u 15 sati je iznosio 353 cm (opao za 3 cm). Na HS Ilidža je zabilježen maksimalni nivo od 223 cm jučer u 9 sati, a danas u 15 sati je iznosio 165 cm (opao za 58 cm).

Na HS Šamac na Bosni koja se nalazi na ušću u Savu, bilježio se nagli porast vodostaja cca 15 cm/sat i isti je već u 15 sati iznosio 424 cm, što govori da je plavni val već došao do rijeke

Save.

Što se tiče HS Grebnice na rijeci Savi koja se nalazi nizvodno od ušća Bosne, također se bilježi blaži porast vodostaja od cca 10 cm/sat i isti je u 15 sati iznosio 217 cm, ali je još uvijek cca 650 cm ispod kote pri kojoj se proglašavaju mjere redovne odbrane od poplava za Poplavno područje Srednja Posavina, te prema trenutnim prognozama neće doći do tog nivoa.

Također na HS Svilaj na rijeci Savi koja se nalazi uzvodno od ušća Bosne, se bilježi blaži porast vodostaja od cca 2 cm/sat i isti je u 15 sati iznosio -33 cm, što je daleko ispod kote (koja iznosi 450 cm) pri kojoj se proglašavaju mjere redovne odbrane od poplava za Poplavno područje Odžačka Posavina, te prema trenutnim prognozama neće doći do tog nivoa.

Sve informacije o aktuelnim vodostajima moguće je pratiti na zvaničnoj web stranici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo: www.voda.ba.

Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH očekuje se u noći sa 06.11. na 07.11.2021. godine.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko-hidrauličkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju, AVP Sava nastavlja s redovnim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, kao i stanovništvu koje živi uz vodotoke na pojačan oprez.

 

Tuzlanski kanton

– Vodostaj na brani HA Modrac u 12:00 sati bio je 197,32 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jutros u 06:00 sati nivo je viši za 26 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 9 m3/s.

-Vodostaj rijeke Tinje u 14:00 sati iznosio je 75 cm, što je za 6 cm više u odnosu na jutros i u porastu je.

-Vodostaj rijeke Spreče u 14:00 sati na mjernom mjestu Karanovac iznosio je 234 cm, što je za 13 cm više u odnosu na jutros i u porastu je. (Mjere odbrane od poplava se sprovode na 300 cm).

-Vodostaj rijeke Gostelje u 13:00 sati iznosio je 199 cm, što je za 5 cm niže u odnosu na jutros i u fazi je stagnacije.

-Vodostaj rijeke Oskove u 14:00 sati iznosio je 186 cm, što je za 27 cm više u odnosu na jutros  i u porastu je.

Općina Kalesija. Rijeka Spreča se počela izljevati iz svog korita na lokalitetu Kalesija Grad. Trenutno ne prijeti materijalnim dobrima. Put prema Gojčinu i Jelovom Brdu je u prekidu zbog vode na kolovozu pa se koristi alternativni put preko Prnjavora.

Grad Živinice. Dana 06.11.2021. godine, sa početkom u 09:00 sati održana je vanredna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite.

Trenutni problem prave lokalni vodotoci koji su u naselju Golubinjak, MZ Litve i naselju Stara Pruga, MZ Rudar okružili i prijete da prodru u podrumske/prizemne prostorije oko 15 objekata.

Rijeka Gostelja na lokalitetu Stari Đurđevik prijeti da se izlije iz korita i onemogući saobraćaj na magistralnom putu Tuzla – Sarajevo.

Grad Tuzla. Na lokalitetu Ilinčice na lokalni put je palo drvo, koje će biti uklonjeno od strane vatrogasaca.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Vodostaj rijeke Nereteve je u opadanju. Intezitet padavina se smanjuje.

Od ranih jutarnjih sati aktivno se radi na deblokadi regionalnog puta R – 436 Borci – Kalinovik i lokalnih puteva u MZ Bjelimić i MZ Galavatičevo. Na terenu ssu sve raspoložive službe i mehanizacija.

Na regionalnom putu R -436 Borci – Kalinovik, na lokaciji Dindol došlo je do potpunog uništenja ceste, blokada puta ostaje do daljnjeg.

Put Svijenča prema naselju Ljutoj (Kalinovička Ljuta), potok odnio most, nije prohodno. Radi se na otklanjanju posljedica.

Također, jutros je bila i  blokirana putna komunikacija prema naselju Jasenik, koja  je trenutno prohodna. Blokirana je putna komunikacija prema naselju  Rajac.

Došlo je do izlijevanja otpadnih voda u prigradskom naselju Tuleg, problem je riješen.

Došlo je do  izlijevanja vode u mjestu Pirići zbog začepljenja odvoda, problem je riješen.

U naselju Idbar došlo je do plavljenja garaže i odrona na pristupnom ulazu, a bujica je odnijela nasip  od nekolio metara.

Upućen je zahtjev za pomoć OSBiH u angažovanju građevinskih mašina (bageri, skipovi), kako bi se u što skorije vrijeme riješio problem  na deblokadi regionalnog puta R -436 Borci – Kalinovik na lokaciji Dindol i lokalnih puteva u MZ Bjelimić i MZ Galavatičevo. Trenutno nema povratne potvrdne informacije da će zahtjev biti odobren.

Snabdijevanje električnom enegijom trenutno je  u prekidu od naselja Svijenča prema naselju Ljutoj (Kalinovička Ljuta)  i od naselja Dindol prema naselju Hotovlje, na terenu su radnici Elektroprivrede koji rade na otklanjanju posljedica.

Vodosnabdjevnje je redovno, preporučuje se stanovništvu općine Konjic prokuhavanje vode za piće.

Općina Jablanica. Velike kišne padavine koje su zahvatile područje općine Jablanica pričinile su veliku materijalnu štetu na stambenim i poslovnim objektima i putnoj infrastrukturi na cijelom području Općine.

Od ranih jutarnjih sati, uz pomoć raspoložive mehanizacije i danas se vrši čišćenje lokalnih puteva na cijelom području općine Jablanica. Neprohodan je lokalni put za naselje Tretište u mjesnoj zajednici  Glogošnica, gdje je došlo do uništenja puta u dužini oko 30 metara.Situacija se polako stabilizira.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR