Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH,za dane 31.05./01.06.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI                                                                    

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je intervenciju u reonu mjesta Radić, u vremenu od 12:26 do 14:00 sati, gdje je gorjelo nisko rastinje, požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin, imala je intervenciju u mjestu Glogovac, u vremenu od 15:09 do 18:40 sati, gdje je gorjela šuma, požar su gasila tri vatrogasca sa vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju u mjestu Mrcelji, u vremenu od 04:45 do 07:50 sati, gdje je došlo do požara na pomoćnim objektima, požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom. Povrijeđenih lica nije bilo, pričinjena je veća materijalna šteta.

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Srebrenik, imala je intervenciju u mjestu Drenovci-Liplje, u 12,30 sati, gdje je gorjela farma. Na intervenciju su izašla tri vatrogasna vozila i sedam vatrogasaca, a požar je ugašen u 14,10 sati. Pričinjena je manja materijalna šteta a povrijeđenih osoba nije bilo.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Pripadnici vatrogasne jedinice Grada Široki Brijeg, jučer, su imali  intervenciju u naselju Zorićevina, u vremenu od 01:30 do 03:30 sati,  gdje su gasili požar na dva stana, dok su četiri stana manje oštećena. Uzrok navedenog požara nije utvrđen a sumnja se na neispravne elektro instalacije. Stradalih lica nije bilo.

Hercegovačko-neretvanski kanton 

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

      -od 10:00 do 11:00 sati, u mjestu Bivolje Brdo, gdje je gorila trava i rastinje,

      – od 19:30 do 20:05 sati, u mjestu Struge, gdje je gorila trava i nisko rastinje i

      – od 20:15 do 21:00 sati, u mjestu Čeljevo, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

„A“ tim za uklanjanje i uništavanje NUS-a obavljao je poslove preuzimanja i uništavanja NUS-a na području općine Doboj Istok.

„B“ tim za deminiranje FUCZ /KUCZ nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ i „Duge njive 2“ u naselju Seljublje na području općine Kalesija.

Srednjobosanski kanton

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Pristigle su dvije prijave o postojanju NUS-a i to: na lokalitetu Bistrica, radi se o tromblonu i na lokalitetu Grad Vrbas –rijeka, radi se o ručnoj bombi, dva komada. Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Kanton 10.

Općina Tomislavgrad. Potraga za nestalom staricom Anica Pobrić (89) se i dalje nastavlja ali smanjenim intenzitetom uz prikupljanje informacija.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE