Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 31.01./01.02.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

 • – od 16:15 do 17:50 sati, u Bočinama gorjela trava,
 • – od 19:25 do 21:15 sati, u Bočinama gorjelo sijeno i štala,
 • – od 20:30 do 21:00 sati, na Partizanskom groblju gorjela trava i otpad,
 • – od 22:30 do 23:15 sati, gorio otpad, pomoćna prostorija  i dio fasade  Hotela „ERO“,

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je osam intervencija na gašenju požara i to:

 • – od 11:10 do 12:20 sati, u Čeljevu gorjelo nisko rastinje,
 • – od 11:30 do 12:10 sati, u Gabela polju gorjela trava i nisko rastinje,
 • – od 11:50 do 12:20 sati, u Tasovčićima gorjela trava i nisko rastinje,
 • – od 12:30 do 12:50 sati, u Prebilovcima gorjela trava i nisko rastinje,
 • – od 14:45 do 15:20 sati, u Čeljevu gorjele zapuštene njive,
 • – od 14:55 do 15:30 sati, u Tasovčićima gorjela trava i nisko rastinje,
 • – od 15:10 do 16:40 sati, na Hasića Glavici gorjela šuma i trava,
 • – od 23:45 do 02:10 sati, na Lokvama gorjela šuma.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju od 16:56 do 18:10 sati na gašenju požara u naselju Podorašac, gdje je gorjela trava i šikara.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju  na gašenju požara  od 17:30 do 19:30 sati u Dobrigošću, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je je sedam intervencija na gašenju požara i to:

 • – od 12:15 do 13:20 sati, na Padalovini gorjela trava i nisko rastinje,
 • – od 14:05 do 16:10 sati, u Međugorju gorjela trava i nisko rastinje,
 • – od 15:05 do 16:15 sati, u Čerinu gorjela borova šuma,
 • – od 16:30 do 17:55 sati, u Čaličima gorjela trava i nisko rastinje,
 • – od 17:15 do 18:00 sati, u Gradnićima gorjela trava i nisko rastinje,
 • – od 18:15 do 19:00 sati, na Žurnju gorjela trava i nisko rastinje,
 • – od 21:20 do  23:55 sati, na Dobrom selu gorjela trava i nisko rastinje.

Posavski kanton

Općina Orašje. U MZ O.Luka, u ulici Kralja Zvonimira došlo je do požara u stambenom objektu  koji je uzrokovan neispravnim dimnjakom. U gašenju požara učestvovali su DVD Orašje sa dva vatrogasca, te DVD Tolisa sa tri vatrogasca. Intervencija je trajala u periodu od 09:00  do 12:15 sati. Na objektu je pričinjena veća materijalna šteta. Povrijeđenih nije bilo.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Ljubuški. Dana, 31.01.2017. godine, u periodu od 14:15 do 14:40 sati, gašen je požar u Radišićima. Gorjela je trava i makija, nije bilo veće materijalne štete.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

OBAVIJEST O KVALITETI ZRAKA U FEDERACIJI BIH, 01.02.2017.

Jučer, 31.1.217. godine nastavljen je trend porasta koncentracija zagađujućih materija u zraku na mjernim mjestima u Tuzlanskom kantonu. Na većini ostalih mjernih mjesta mjerene vrijednosti su bile sličen onima iz prethodnog dana.

Najzagađeniji zrak udisali su građani Tuzle i Živinica ugdje su zabilježena prekoračenja  propisanih graničnih vrijednosti za četiri zagađujuće materije: sumpordioksida, azotnih oksida, lebdećih čestica  (prašine,PM2.5) i ugljičnog monoksida. Jučer je u ovim gradovima bio najazagđeniji zrak u posljednjih godinu dana.

Jutros je uspostavljen trend opadanja koncentracija na svim mjernim mjestima osim u Živinice gdje su zadržane jučerašnje vrijednosti polutanata u zraka u, ali se očekuje i njihovo opadanje u toku dana. Teško je reći kojom dinamikom i u kojoj mjeri će  koncentracije polutanta u zraku da opadaju.

Osim u navedenim gradovima, prekoračenja propisanih vrijednosti lebdećih čestica (prašine, PM10) su zabilježena na svim mjernim mjestima osim na pozadinskoj stanici Ivan Sedlo. Koncentracije sumprodioksida su bile više od propisanih vrijednosti (>125 ug/m3) u navedenim gradovima tuzlasnkog kantona, Zenici i  Sarajevu (Otoka), a prekoračene su i propisane vrijednosti za azotne okside u Sarajevu (Otoka, Ilidža)

Trenutni vremenski uslovi odgovaraju poboljšanju kvaliteta zraka i jutros je zabilježen trend opadanja koncentracija zagađujućih materija na svim mjernim mjestima izuzev u Živinicama gdje se uspostava takvog trenda očekuje u toku dana. Uslovi za uspostavu temperatunih inverzija u kotlinama Bosne se ne bi trebali ponovno uspostavljati u narednih nekoliko dana što će pozitivno utuicati na stanje kvaliteta zraka.

Južna strujanja zraka generalno, pozitivno djeluju na kvalitet zraka u našoj zemlji, ali je njihov efekat najjači u južnijim  krajevima i srednjoj Bosni.

Tuzlanski kanton

Dana 31.01.2017.godine, održana je vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona, a povodom aerozagađenja. Na sjednici su doneseni sledeći zaključci:

 • – Preporučuje se Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta da obustavi nastavu u osnovnom i srednjem obrazovanju.
 • – Preporučuje se Gradskoj upravi Grada Tuzle da obustavi rad u predškolskim ustanovama.
 • – Preporučuje se MUP-u TK da pooštri kontrolu tehničke ispravnosti vozila sa posebnim akcentom na izduvne gasove i iz prometa isključe neispravna motorna vozila po tom osnovu.
 • – Zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice da prati efekte isključivanja bloka 6 u TE Tuzla, kako bi se na sljedećoj vanrednoj sjednici KŠCZ analizirale mogućnosti za njegovo ponovno uključivanje.
 • – Preporučuje se građanima da postupe prema preporukama Ministarstva zdravstva TK, Zavoda za javno zdravstvo TK i ograniče boravak i kretanje na otvorenom prostoru.
 • – Preporučuje se građanima i pravnim licima da upotrebu putničkih i teretnih vozila svedu na minimum.
 • – Preporučuje se građanima i pravnim licima da u kotlovnicama za grijanje i u procesu proizvodnje ne koriste čvrsto gorivo u kojem je prisutna veća koncentracija sumpora.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Dana, 31.01.2017.godine, u 03:52 sati, iz Policijske stanice Čapljina prijavljen je pronalazak jedne granate, koja je deponovana u njihove prostorije.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE