Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01.02./02.02.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu, u naselju Miladije.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

OBAVIJEST O KVALITETI ZRAKA U FEDERACIJI BIH, ZA DAN 02.02.2017.G.

Jučer, u srijedu, u pojedinim dijelovima Federacije BiH, došlo je do poboljšanja stanja kvaliteta zraka. Istovremeno kvalitet zraka u Živinicama, Tuzli i Lukavcu, ostao je ozbiljno narušen i uslovi su opasni po ljudsko zdravlje.

Nešto bolji meteorološki uslovi jučer su uslovili da se kvalitet zraka znatno poboljša u Jajcu i Sarajevu, međutim značajnih promjena nije bilo u Zenici i Tuzlanskom kantonu.

Gusta magla, koja je poklopila dna dolina Spreče, Jale i Gostelje, uvjetuje daljnju akulumaciju zagađujućih materija u zraku. U višim horizontima puše slab južni vjetar, koji još uvijek ne uspijeva da „raspuše“ maglu iz dolina. Najviše koncentracije zagađujućih materija su izmjerene u Živinicama, gdje su prekoračene propisane vrijednsoti za: sumpordioksid, lebdeće čestice (prašinu), azotne okside  i ugljični monoksid. U Tuzli i Lukavcu situacija je tek neznatno bolja .

U Zenici stanje slično kao i prethodnog dana. Visoke koncentracije prašine i sumpordiokisda u ovom gradu su ipak nešto niže, nego u navedenim gradovima Tuzlanskog kantona.

U Sarajevu je jučer ipak došlo do poboljšanja kvaliteta zraka, iako su visoke vrijednsoti koncentracija azotnih oksida i lebdećih čestica ostale u nižnim dijelovima grada (Otoka, Ilidža).

Relativno povoljni meteorološki uslovi se očekuju i u naredna tri dana, te se može očekivati poboljšanje stanja. Južna strujanja, koja inače pogoduju miješanju i „čišćenju“ zraka oslabe na intenzitetu dok dođu do mjesta na sjeveroistoku Bosne, te se stoga pozitivni efekti ovakvih kretanja zraka najkasnije  očituju u mjestima koja su trenutno najzagađenija. Vjerujemo da će u naredna dva dana ipak doći do značajnijeg poboljšanja kvaliteta zraka u ovim gradovima.

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka na području TK-a

Kvalitet zraka za dan 01.02.2017 godine, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima: Skver, BKC, Bukinje, Lukavac i Živinice.

U toku jučerašnjeg dana, održana je druga vanredna sjednica KŠCZ-e Tuzla a povodom aerozagađenja, na kojoj su doneseni sljedeći zaključci:

– Mjerenje zagađenosti zraka na mjernim stanicama u gradu Tuzla pokazuju da se koncentracija sumpordioksida kreće u dozvoljenim granicama i preporučuje se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, da se može nastaviti redovno odvijanje nastave u osnovnom i srednjem obrazovanju.

– Mjerenje zagađenosti zraka na mjernim stanicama u gradu Tuzla pokazuju da se koncentracija sumpordioksida kreće u dozvoljenim granicama i preporučuje se Gradskoj upravi Grada Tuzle, da može nastaviti rad u predškolskim ustanovama.

Zagađenje riječnih tokova, zemljišta i okoliša

Općina Živinice. Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a, proglasilo je epizodu UZBUNA za općinu Živinice, uslijed prekomjernog zagađenja zraka na području ove općine.

OBLAST  VODOSNABDIJEVANjA

Unsko-sanski kanton

Zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo je do povećane izdašnosti izvorišta pitke vode, a samim tim i do povećane mutnoće na izvorištima: Klokot, Privilica, Gata, Ostrovica i Toplica. Potrošačima sa ovih izvorišta data je preporuka da je potrebno vodu prokuhavati prije upotrebe za piće.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Na području općine pojedina domaćinstva u okolnim naseljima imaju problem sa dotokom pitke vode, zbog zamrznutih izvorišta i cijevi.

O S T A L O

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

METEOALARM

Unsko-sanski kanton

Danas, 02.02.2017., u vremenu od 00:00 do 02.02.2017 – 23:59 sati, nivo upozorenja za područje Unsko-sanskog kantona je ŽUTO, zbog mogućih udara vjetra od 40 do 60 km/h.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE