Šesnaest pripadnika FUCZ položilo i usmeni ispit za upravljača čamca – voditelja brodice, odnosno skipera rafting čamca

Na ovaj način Federalna uprava civilne zaštite je dobila licencirane predstavnike koji u slučaju intervencija i slanja timova u kriznim situacijama u BiH, ali i van nje, mogu uspješno upravljati čamcima i drugim plovilima na vodi.

U organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacije, u Ostrošcu kod Konjica, 27.01.2017. godine, održano je polaganje usmenog ispita za upravljača čamca –voditelja brodice, odnosno skipera rafting čamca.

Polaganju usmenog ispita, na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za upravljača čamca i drugih plovila (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/07),  prisustvovalo je 16 pripadnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Svi učesnici su uspješno položili ovaj ispit, nakon što su prošle (2016.) godine položili i praktični dio, pa je na taj način FUCZ, u sklopu dozvola za korištenje čamaca na brzim vodama, dobila licencirane predstavnike koji u BiH, ali i van nje, u slučaju intervencija i slanja timova u kriznim situacijama, mogu upravljati čamcima – brodicama, odnosno skiper rafting čamcima.