Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 30./31.10.2019.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je veću intervenciju dana 30.10.2019. godine, u jutarnjim satima, na području Lokvi, rejon Pratača, gdje je još uvijek bio aktivan šumski požar. U gašenju požara učestvovalo je ukupno 47 vatrogasca (pripadnika Kantonalne uprave CZ KS, DVD i Službe za zaštitu od požara u šumama koja je formirana u KJKP „Sarajevo – šume“).  Akcija gašenja požara trajala je do 12:52 sati, kad je požar u potpunosti  ugašen.

Općina Trnovo. Prema dobijenim informacijama od Službe civilne zaštite općine Trnovo, u toku jučerašnjeg dana i sinoć je na  lokalitetu Treskavice padala jaka kiša i bila gusta magla, tako da se očekuje da je kiša ugasila požar. Jutros je također gusta magla na lokalitetu Treskavice. U toku današnjeg dana, kada se stvore povoljniji vremenski uslovi, izaći će na teren i provjeriti stanje požarišta na Treskavici.

 

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo osim navedenih imala je i tri manje intervencije, i to: jednu na gašenju zapaljene drvene ograde, jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka na stambenom objektu i jednu po dojavi dima  u haustoru stambenog objekta.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine V.Kladuša imala je intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka u ul. Cazinska.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica grada Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara na automobilu koji se nalazio na putu Škorići-Sibovac, kod mljekare. Požar je ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju dimnjaka u naselju Bare.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasci VJ Jajce juče su obilazili lokacije koje su zahvaćene požarom u reonu Huma. Na većini lokacija požar je ugašen zbog povoljnijih vremenskih uslova – kiše.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju od 19:10 do 19:25 sati na putu za Rašku goru, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju od 15:05 do 16:40 sati u Krčevinama, gdje je gorjela trava i rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je četiri intervencije na gašenju požara  i to:

– od 06:30 do 15:30 sati iznad sela Ovčari, gdje je gorjela borova šuma,

– od 08:00 do 15:00 sati iznad sela Orlište, gdje je gorjela trava i bukova šuma,

– od 09:58 do 12:20 sati u blizini sela Zukići, gdje je gorjela hrastova i kestenova šuma,

– od 16:50 do 17:40 sati u selu Hajduci, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

 

VODOSNABDIJEVANJE

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. I dalje DVD Stari Vitez, dostavlja pitku vodu dva puta sedmično u donji bazen u Ahmićima, a DVD Vitez jednom sedmično u Putkoviće i jednom sedmično u Bukve.

 

UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općina Novi Travnik, Vogošća, Breza i grada Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite uklonili su četiri eksplozivna sredstva.

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite i dalje radi na  prikupljanju informacija,  te je spremna da se odmah u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija vezano za nestale osobe (dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice), uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE