Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 30./31.01.2020. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Vatrogasna jedinica općine Bugojno, imala je intervenciju na gašenju   požara u naselju Donjići, gdje je gorio dimnjak na privatnoj kući. Požar je ugašen. Materijalne štete nije bilo.

                                                              

Unskosanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je intervenciju na gašenju požara od 17:40 do 19:05 sati, u mjestu Stijena, gdje je gorjela borova šuma.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imali su pet manjih intervencija, i to: tri na gašenju otpada, jednu na gašenju dimnjaka, te jednu na gašenju elektroinstalacija.

 

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

 

Kanton Sarajevo

Dana 30.01.2020. godine, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, prema odredbama Plana interventnih mjera, ukinulo je epizodu „Pripravnost“ za sve zone u kojima se primjenjuje Plan, osim za Ilijaš u kojem su prosječne dnevne vrijednosti čestičnih tvari u zraku i dalje iznad propisane granične vrijednosti za ovaj polutant.

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK-a, kvalitet zraka za dan 30.01.2020.godine, na lokalitetima Skver i Lukavac, odgovarao je kvalitetu čistog zraka, na lokalitetima BKC-e i  Živinice, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka, dok se na lokalitetima Bukinje i Mobilna, nije mogao ocijeniti.

 

UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na tri lokacije na području općine Busovača i grada Gradačca, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 4 eksplozivna sredstva.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Visina snijega u 07 sati (cm): Bjelašnica i Han Pijesak 28, Sokolac 5.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE