Predstavnik FUCZ među osamdeset učesnika na vježbi EU “MODULE TABLE TOP EXCERCISE” koja je održana u njemačkom gradu Nabburg

Cilj ove četverodnevne komandno-štabne vježbe bio je unaprijediti saradnju između jedinica civilne zaštite u intervencijama ali i razumijevanje i razvijanje koordinacije, interoperabilnosti, samoodrživosti i komunikacijskih procedura. Ovakve vježbe važan su dio Mehanizma civilne zaštite Evropske unije u kojem su neki moduli pomoći certificirani i finansirani od strane Evropske komisije.
Iako se vježba kojom je rukovodio THW, odvijala u zatvorenom prostoru i nije uključivala terenske aktivnosti, bila je zasnovana na visokoj informatičkoj tehnologiji sa intenzivnom interakcijom svih uključenih partnera i aktera (lokalnih i međunarodnih), kako virtualno, tako i licem u lice.

Oko osamdeset sudionika, trenera i pomagača iz dvanaest evropskih zemalja, uključujući članice EU i zemlje partnere projekta, u njemačkom gradu Nabburg od 25. do 29. januara 2020. godine učestvovali su u četverodnevnoj vježbi “MODULE TABLE TOP EXERCISE”. Vježbu je organizirao konzorcij koji čine THW (Technisches Hilfswerk), Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (MUP RH), IBZ (Service public federal Interieur), ACPDR (Administration for civil protection and disaster relief) i DEMA (Danish emergency management agency).
Učesnici su kroz scenarij kada izmišljena zemlja “Tukastan”, zbog obilnih kiša koje uzrokuju velike poplave, a jaka oluja čini velike štete, traži međunarodnu pomoć, provježbali saradnju i koordinaciju evropskih mjera pomoći u slučaju velikih nesreća, od ulaska u područje katastrofe do rukovođenja aktivnostima timova na terenu. Evropski tim civilne zaštite sa šest rukovodilaca i pomoćnim osobljem, kao i tim za tehničku pomoć iz Grčke, Švedske, Austrije, Irske i Italije obučio se za koordinaciju raspoređivanja na razini EU-a. Oni su podržali ulazak timova i opreme u izmišljenu zemlju “Tukastan”. Vođe timova, među kojima je bio i predstavnik FUCZ, iz Slovenije, Rumunije, Poljske, Kosova, Bosne i Hercegovine, Slovačke i Crne Gore planirali su i raspoređivali timove na najugroženija područja usko sarađujući sa lokalnim vlastima, obavljajući razgovore na licu mjesta, izviđajući teren i održavajući koordinacijske sastanke s drugim jedinicama ovisno o potrebama i zahtjevima lokalne zajednice za pružanje pomoći koja uključuje, na primjer, pumpe visokog pritiska, čamce za spašavanje, barijere s vrećama pijeska, ali i stručnjake s opremom za otkrivanje kontaminiranih područja od opasnih tvari poput hemijskih, bioloških i nuklearnih (CBRN) opasnosti.
Učesnici vježbe imali su priliku savladati korištenje Virtual OSOCC-a preko kojeg se odvija sva komunikacija. Tokom vježbe u komunikaciju su bili uključeni i OC FUCZ i OKC BiH112, a iz Bosne i Hercegovine učestvovali su predstavnici Sektora za civilnu zaštitu Ministarstva sigurnosti BiH i Federalne uprave civilne zaštite.
Cilj ove četverodnevne komandno-štabne vježbe bio je unaprijediti saradnju između jedinica civilne zaštite u intervencijama ali i razumijevanje i razvijanje koordinacije, interoperabilnosti, samoodrživosti i komunikacijskih procedura. Ovakve vježbe važan su dio Mehanizma civilne zaštite Evropske unije u kojem su neki moduli pomoći certificirani i finansirani od strane Evropske komisije.
Kako bi se osiguralo što bolje djelovanje u slučajevima velikih nesreća, važno je da se ovakve vježbe redovno održavaju na evropskoj razini kako bi se poboljšala saradnju između jedinica civilne zaštite EU-a, koordinatora EU operacija i timova za tehničku podršku te tijela kao što su LEMA, OSOCC i DISTAF.