Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 30.04.-01.05.2018.godine, do 10:00 sati

ZEMLJOTRESI

 

Zeničko-dobojski kanton

Opština Olovo. Dana 30.04.2018. godine oko 22:30 sati, registrovan je manji zemljotres na području Olova, magnitude 2,8., koji je uznemirio stanovništvo Olova, bez materijalne štete.

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • od 16:25 do 17:10 sati, u Vukovarskoj ulici, gdje je gorjela trava,
  • od 17:50 do18:40 sati, na putu za Blagaj, gdje je gorjela trava.

Općina Konjic. Tokom dana, pripadnici vatrogasna jedinice općine Konjic, u saradnji sa radnicima firme „Šumarstvo Prenj“ d.d. Konjic, su više puta izlazili na mjesto jučerašnjeg požara, kako bi pogasili nekoliko mjesta gdje se pojavljivao dim.

Početkom večeri  ponovo se aktivirao požar u mjestu Repovica. Pripadnici vatrogasne jedinice Konjic su na terenu i aktivno rade na lokalizovanju i gašenju požara.

U 23:05 sati, od dežurnog operativca doznajemo da je požar u mjestu Repovica lokalizovan.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

–   od 11:25 do 12:00 sati,  u Gabela Polju, gdje je gorjela trava i rastinje,

–   od 19:45 do 20:30 sati, na Počitelj brdu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

–   od 21:15 do 22:25 sati, na Potkosi, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 08:30 do 09:45 sati, u mjestu Gorjevac, gdje je došlo do zapaljenja deponije otpada.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Žepče. Dana 30.04.2018.godine u 16:40 sati, obavještena je Policijska stanica Žepče da je na Martinskom Visu, došlo do šumskog požara, oko 5 dunuma niskog rastinja, u vlasništvu kantonalne uprave za šumarstvo. U 21:00 sat, požar je lokalizovan od strane radnika šumske uprave Žepče. Sačinjena je službena zabilješka od strane službenika uniformisane policije.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju zapaljenog starog namještaja, u tržnom centru, u ulici Mehmedalije Maka Dizdra do broja 11. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije i to: jednu na gašenju trave i niskog rastinja, te jednu na gašenju zapaljene pilote drveta.

 

ZAGADJENJE RIJEČNIH TOKOVA, ZEMLJIŠTA I OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Dana 30.04.2018. godine na sjednici OŠCZ Lukavac donešena je Odluka o proglašenju stanja tehničko – tehnološke nesreće.

Također, dana 30.04.2018. godine odžana je Vanredna sjednica KŠCZ Tuzla na kojoj su pored članova KŠCZ prisustvovali i načelnici i predstavnici OSCZ Lukavac, Gračanica i Doboj Istok, predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, te predstavnici JU Vode Srpske Bijeljina i RU CZ Bijeljina kao i predstavici firme „Sisacam Soda Lukavac“ i SRD „Smuđ“. Na sjednici je analizirana situacija nakon acidenta na taložnici „Bijelo more“ preduzeća „Sisacam Soda Lukavac“ koji je prouzrokovao zagađenje okolnog zemljišta i rijeke Spreče. Nakon obilaska lokacije „Bijelo more“ definirani su sledeći zaključci:

  1. Zadužuje se Sisecam Soda Lukavac d.o.o. da dostavi, svim relevantnim subjektima, podatke vezane za akcident na taložnici „Bijelo more“ i preduzme mjere u skladu sa Operativnim planom za incidentna zagađenja, Planom sprečavanja nesreća većih razmjera, te Spoljnim planom intervencije.
  2. Nalaže se menadžmentu Sisecam Soda Lukavac d.o.o. da ubrza proces primjene novog tipa taložnika koji bi spriječio nastanak sličnih akcidentih situacija.
  3. Federalni vodni inspektor treba da odredi sanacione mjere ili da predloži Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremu i provedbu sanacijskog programa.
  4. Agencija za vodno područje rijeke Save ili pravna osoba određena Planom upravljanja vodama treba da preduzme mjere za otklanjanje ili sprječavanje zagađenja, odnosno da preduzme sve mjere radi svođenja posljedica štetnih po okoliš na najmanju moguću mjeru u skladu Operativnim planom mjera Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja.
  5. Načelnici općina Lukavac, Gračanica i Doboj Istok treba da pokrenu inicijativu prema Fondu za zaštitu okoliša FBiH s ciljem dobijanja pomoći za sanaciju posljedica akcidenta na taložnici „Bijelo more“ fabrike Sisecam Soda Lukavac d.o.o.
  6. Kantonalna uprava civilne zaštite treba da prikupi sve informacije o nastalom događaju i preduzetim mjerama od strane nadležnih subjekata i sačini informaciju. Ovu informaciju dostaviti institucijama u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane građanina, da je kod starih kuća u Teskeri, općina Ljubuški, pronađena ručna bomba. O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE