Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 29./30.04.2018.godine, do 10:00 sati

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 23:11 do 23:40 sati u ul. Braće Lakišića, gdje je gorio odpad.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je dvije intervencije na gašenju požara:

– od 16:00 do 16:30 sati, gorjela hrastova šuma u blizini gradskih bazena,

– od 16:05 do  21:15 sati, gorjela borova šuma u blizini željezničke stanice i sjedišta firme „Šumarstvo Prenj“ D.D. Konjic. Zbog mogućnosti ponovnog aktiviranja požara vatrogasci su  u toku noći u više navrata obilazili i nadgledali ovo požarište.

Općina Prozor–Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor–Rama imala je intervenciju na gašenju požara od 17:00 do 21:00 sati, gorjelo odlagalište  odpada  Duška kosa, uz magistralni put M16/2,  u mjestu Ponir.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Na području općine registrovana tri požara:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitez i Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Vitez imali su intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Vrhovine, gdje je gorjela borova šuma. Požar je ugašen.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitez imalo je je intervenciju na gašenju požara u ul. H. Branitelja, gdje je gorjelo smeće. Požar ugašen.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Vitez imalo je je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Svace, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar ugašen.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervenciju na gašenju požara na magistralnom putu M-16, kod hidrocentrale „Jajce 1”, gdje je gorio automobil. Požar je ugašen.

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Isakovići – Meraja, gdje je gorjela privatna kuća. Požar je ugašen.

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju od 20:40 do 22:15 sati u mjestu Kudići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju divlje deponije smeća u ulici Zmajevačka cesta.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara divlje deponije smeća u naselju Moluhe. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je intervenciju na gašenju električnih instalacija u privatnom stambenom objektu u naselju Kuge. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje intervencije na gašenju požara i to: jednu na gašenju zapaljenog automobila i jednu na gašenju trave i niskog rastinja.

 

ZAGADJENJE RIJEČNIH TOKOVA, ZEMLJIŠTA I OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. Za danas je u prostorijama općine Lukavac zakazana vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona na kojoj će se izvršiti analiza situacije izazvane akcidentom na taložnici “Bijelo more” preduzeća  „Sisecam Soda Lukavac“, koji je prouzrokovao zagađenje okolnog zemljišta i rijeke Spreče, te preduzimanje odgovarajućih mjera.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od Policijske stanice S.Most da su u šumi, u blizini  sela Umci pronađene dvije ručne bombe i 30 komada municije nepoznatog kalibra. Mjesto pronalaska propisno je obilježeno od strane policije.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

 

Kanton Sarajevo

Općina Novo Sarajevo. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od Policijske stanice Novo Sarajevo da je u u ulici Humska pronađena ručna bomba.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE