Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01./02.05.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 14:30 do 15:00 sati, na Šehovini, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 16:35 do 17:10 sati, u Počitelju, gdje je gorilo stablo topole.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 18:30 do 22:00 sati, na području Plavišća, ispod naselja Krstac, gdje je gorilo nisko rastinje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja, u naselju Radakovo.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, u mjestu Maurovići.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići, imala je intervenciju na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja, u mjestu Gostović.

Općina Žepče. Vatrogasna jedinica općine Žepče, imala je dvije intervenicje na gašenju požara i to: u mjestu Želeća, gdje se nalazi gradska deponija otpadnog materijala, došlo je do zapaljenja iste. Vatrogasci su cijelu noć pokušavali da istu ugase, ali pošto se radi o dubinskom požaru, potrebno je duže vrijeme da se ista ugasi. I dalje se vrši tzv. natapanje vodom kako bi se ovaj požar ugasio, te u mjestu Bistrica, intervenciju na gašenju manjeg šumskog požara.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja, u mjestu Oskova.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE