Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 29./30.11.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je intervenciju, na gašenju manjeg požara u stanu.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš imala je intervenciju, u Mjesnoj zajednici Budoželje, gdje je došlo do požara na pomoćnim objektima u privatnom vlasništvu. Požar je ugašen. Pričinjena je materijalna šteta. Nije bilo povrijeđenih lica.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj, imala je intervenciju, na gašenju požara u stanu, gdje je gorjela električna instalacija. Prouzrokovana je manja materijalna šteta, a povrijeđenih lica nije bilo.

VODOOPSKRBA

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e „Stari Vitez“ i dalje vrši odvoz pitke vode u MZ-e : Ahmići i Bukve.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Dana 29.11.2016.godine, Kantonalni opretivni centar Tuzla, zaprimio je prijavu iz Općinske službe civilne zaštite Gradačac, o postojanju NUS-a, radi se o MB granati 82mm, u naselju Vida.

O navedenom obaviješten je Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. „A“ Tim FUCZ-e koji radi na području BPK-a Goražde, imao je 29.11.2016. godine, intervenciju po dojavi građana, da se u  ulici Srebrenička, naselje Obarak, nalazi NUS. Tim je izašao na lice mjesta i preuzeo šest ručnih bombi. Preuzeti NUS su uredno uskladištili.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE