Predstavnik FUCZ u Skoplju učestvovao na tehničkom treningu za razvoj integrisanog sistema prevencije i ranog upozoravanja na šumske požare

U sklopu ovog projekta osnovni cilj je bio pružanje zajedničke platforme za razmjenu informacija i ažuriranje baze podataka koja je čvrsto naslonjena na Geografski informacioni sistem (GIS), u kojem bi bile povezane sve relevantne institucije, a sve u funkciji sistema zaštite i spašavanja.

Benjamin Bravo, predstavnik Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) učestvovao je na trening kursu “Third Country Programme for Development of Integrated System for Prevention and Early Warning of Forest Fires” (Program za razvoj integrisanog sistema za prevenciju i rano upozoravanje od šumskih požara za treće zemlje) koji je od 21. do 25.11.2016. godine održan u Skoplju.

Trening je organizirala japanska Međunarodna agencija za koordinaciju (JICA) u kooperaciji sa Centrom za upravljane kriznim situacijama Republike Makedonije (CMC).

U sklopu ovog projekta osnovni cilj je bio pružanje zajedničke platforme za razmjenu informacija i ažuriranje baze podataka koja je čvrsto naslonjena na Geografski informacioni sistem (GIS) u kojem bi bile povezane sve relevantne institucije, a sve u funkciji sistema zaštite i spašavanja, te jačanja institucionalnog kapaciteta za smanjenje rizika od šumskog požara.

CMC kroz ovaj program, uz pomoć Japanskih eksperata, doprinosi boljoj interoperabilnosti i jačanju regionalnih kapaciteta u Balkanskim zemljama u svrhu smanjenja rizika od šumskih pozara.

Zemlje učesnice su bile: Makedonija, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Albanija, a pored predstavnika FUCZ, Bosnu i Hercegovinu su zastupale još dvije osobe iz Hidrometeorološkog zavoda BiH i JP “Šume RS”.

Inače ovaj program bio je podijeljen u dvije faze, od kojih je prva bila Seminar za rukovodeće državne službenike, a druga ovaj tehnički trening.

Na sljedećem susretu, planiranom sredinom februara 2017. godine, organizatori očekuju izvještaj o napretku baziran na akcionom planu, od strane organizacija koje imaju vodeću ulogu u prevenciji i zaštiti od šumskih požara (Ministarstvo šumarstva i okolisa, Hidrometeorološki zavodi, Vatrogasne jedinice i sl.).

Na kraju ovog programa, učesnici Projekta će biti u mogućnosti da formulišu akcione planove, te poboljšaju znanja u određenim područjima i razviju pojednostavljen sistem prevencije šumskih požara i  ranog upozoravanja na šumske požare.