Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 29./30.08.2019. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tri intervencije na gašenju požara,  i to:

– od 15:00 do 16.25 sati, u Salakovcu, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– od 15.35 do 16:30 sati, u Raštanima, gdje je gorjelo nisko rastinje, i

– od 16:45 do 17:30 sati, u Ortiješu, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara  od 16:20 do 16:45 sati, u Metkovačkoj ulici, gdje su gorjeli trava i otpad.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je dvije intervencije na gašenju požara,  i to:

– od 15:20 do 16:25 sati, u Velikom Ograđeniku, gdje je gorio otpad, i

– od 18:00 do 20:55 sati, u Tepčićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

  • U vremenu od 16:20 do 20:20 sati, učestvovali su u gašenju požara (kao ispomoć), u Buhovu, na području grada Široki Brijeg.

Općina Stolac. Požar na Komanju brdu, ugašen je jučer u 17:00 sati. Izgorjelo je oko 20 ha trave, niskog i visokog rastinja.

Općina Konjic. Dana 28.08.2019. godine, izbio je šumski požar u rejonu planine Visočice. U toku dana, 29.08.2019. godine, zbog jakog vjetra, došlo je do širenja požara koji je, zbog nepristupačnosti terena, nemoguće bilo gasiti sa kopna. Požar je zahvatio više hektara i dalje se širi. Angažirana je kompletna vatrogasna jedinica Općine Konjic. Zbog brzog širenja požara i nemogućnosti gašenja sa kopna, zatražena je pomoć helikoptera OS BiH, za gašenje požara iz zraka.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanice, imala je dvije intervencije na gašenju požara,  i to:

– od 19:30 do 22:10 sati, u mjestu Gostivšće, MZ-e Lug, gdje je gorio otpad, i

– od 21:20 do 22:10 sati, u ulici Komune Vejle, gdje je gorio dimnjak.

Tuzlanski  kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica gradaTuzla, imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjela divlja deponija otpada, na Ban Brdu. Požar je ugašen.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg.  Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervenciju na gašenju požara od 14:10 do 21:30 sati, u Buhovu, gdje je gorjela šuma, nisko rastinje i trava. Opožareno je oko 5 ha površine. Požar je gasilo 8 vatrogasaca sa 3 vozila iz Širokog Brijega, a u ispomoć im je došlo 5 vatrogasaca iz Čitluka, 4 vatrogasca sa jednim vozilom iz Ljubuškog i 3 vatrogasca iz DVD-a, iz Mokrog (Š. Brijeg).

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je manju intervenciju na gašenju požara u kojem je gorio pomoćni objekat.

Kanton 10

Grad Livno. Dana, 29.08.2019.godine, pripadnici VD-a Livno, imali su intervenciju na gašenju požara u selu Potok, gdje je gorjelo žito i slama. Intervencijom VD-a Livno spriječeno je dalje širenje požara. Gašenje požara trajalo je od 13.30 do 15.30 sati.

Općina Tomislavgrad. Dana, 29.08.2019.godine, u naselju Mandino selo, došlo je do požara na staroj napuštenoj štali. Pripadnici VD-a Tomislavgrad ugasili su požar oko 22:00 sati.

Oba požara su pogašena. Pričinjena je manja materijalna šteta.

VELIKO NEVRIJEME

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj.

Nastvaljene su aktivnosti na sanaciji posljedica poplave na ugroženom području.

Nastavljena je i sanacija putne infrastrukture koja je oštećena tokom poplave, pročišćavanje zatrpanih kanala i vodotoka kao i ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje stambenih i poslovnih objekata i javnih površina. U navedene aktivnosti su uključene građevinske firme angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba zaštite od požara, Služba za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću, i mještani na ugroženom području. Također, se vode aktivnosti na dezinfekciji objekata od strane Higijensko-epidemiološke službe, a intezivno se vodi i aktivnost na odvozu otpada sa poplavljenog područja.

Općinske komisije za procjenu šteta su na terenu, te u skladu sa prijavama vrše popis prijavljenihi šteta.

Vodosnabdijevanje uredno, voda iz sistema je u skladu sa važećim propisima i parametrima.

Vrši se ispumpavanje vode sa poplavljenog područja.

Od strane PVJ-a Tešanj  vršeno je ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje i pranje objekata i javnih površina.

Tokom dana izvršeno je sljedeće:

– 1 ekipa ispumpala vodu iz 10 bunara,

– 1 ekipa izvršila pranje 1 poslovnog objekta,

– vršen prijevoz i distribucija prehrambenih paketa za domaćinstva u poplavljenim mjesnim zajednicama.

  • Od strane Higijensko-epidemiološke službe Dom zdravlja Tešanj, tokom dana je pojačanim intezitetom provođena dezinfekcija. Dezifinkovano je 78 objekata sa dva tima.
  • Općinske komisije u skladu sa prijavama su tokom dana intenzivno radile na utvrđivanju štete na poplavljenom području.
  • Služba civilne zaštite je putem Operativnog centra, nastavila zaprimati prijave na propisanim obrascima i proslijeđivati nadležnim općinskim komisijama. Ukupno je do sada zaprimljeno 468 prijava po svim vrstama šteta.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Sinoć od 20:13 sati, u prekidu je napajanje el. energijom zbog kvara dijela 10 kV dalekovoda Jasenice.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. I daljeDVD-e Stari Vitez dostavlja pitku vodu dva puta sedmično u naselje Ahmići, a DVD-e Vitez jednom sedmično u naselje M. Mošunj.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA  

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području grada Gradačca i grada Goražda, timovi Federlane uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su četiri eksplozivna sredstva, 90 komada municije kalibra 7.62mm i tri okvira za AP.

O S T A L O

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite, i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalima osobama: dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice. Federalna uprava civilne zaštite vrši prikupljanje dodatnih informacija, prati stanje na terenu, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za područje cijele Bosne i Hercegovine, zbog očekivanih visokih temperatura zraka, koje mogu iznositi do 35°C.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE