Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 29./30.04.2017. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati, bio je 199,50 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je viši za 19 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 49,7 m3/s.

Općina Gračanica. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac, jutros u 07 sati iznosio je 345 cm (nivo kada se primjenjuju redovne mjere odbrane od poplava je 300 cm) što je za 25 cm više u odnosu na mjerenje juče u isto vrijeme. Poplavljeno je oko 30 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Doboj Istok. Na području općine Doboj Istok, rijeka Spreča se izlila i poplavila oko 20 ha poljoprivrednog zemljišta.
Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save u opadanju je duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova zbog kiše koja je padala i snijega u višim i visokim predjelima je u  porastu.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE