Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 29.02./01.03.2016. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Pale –Prača. Dana 29.02.2016.godine, zbog obilnih kišnih padavina i topljenja snijega sa okolnih planina, došlo je do izlijevanja rijeke Prače iz njenog korita, što je uzrokovalo plavljenje naselja Prača, Voznice i Hrenovica. Poplavljeno je oko 30 objekata (kuće i pomoćni objekti). Ljudski životi nisu bili ugroženi.

Pričinjena je šteta na vodovodnoj mreži, što je dovelo do neispravnosti vode za piće.

U naselju Podnehaji bujične vode su oborile jedan elektrodistributivni stub, zbog čega je došlo do prekida u snabdjevanju električnom energijom tog naselja.

U selu Donja Čemernica poplavljen je jedan objekat za smještaj stoke, te se stoka morala dislocirati iz njega.

Na poljoprivrednom zemljištu pričinjena je veća šteta, jer je voda odnijela velike količine obradivog tla. Voda je potpuno uništila dva plastenika.

Na svim lokalnim putevima bujične vode prouzrokovale su stvaranje nanosa na kolovozu zbog začepljenja kanala i vodopropusta.

U jutarnjim satima rijeka Prača se povukla u svoje korito i njen vodostaj je u stalnom opadanju.

Pripadnici Općinske službe civilne zaštite i uposlenici JKP “Prača“ su na terenu i rade na otklanjanju posljedica poplave.

Općina Goražde. Zbog jake kiše, dana 29.02.2016.godine, došlo je do pojave bujičnih voda i naglog porasta vodotoka na potocima i riječicama na području općine Goražde, koje su izazvale štete na odvodnim kanalima, putnim pravcima i mostovima u: MZ Goražde III – u ulici Zaima Imamovića, MZ Berič – na putu Berič-Spahovići, MZ Osječani, MZ Ilovača-lokalitet Podmihovići, MZ Goražde IV – u ulici 22 Maj. U navedenim mjesnim zajednicama došlo je do začepljenja odvodnih kanala.

U MZ Faočići došlo je do presjecanja putnog pravca Faočići-Brzača.

U MZ Orahovice došlo je do odrona na putu za selo Gusiće.

U MZ Goražde II srušen je pješački mostić na Podhranjenskom potoku.

U MZ Zupčići bujične vode su stvorile nanose zemlje na Regionalnom putu Goražde-Čajniče.

U toku noći na pročišćavanju odvodnih kanala i putnih pravaca angažovana je mehanizacija preduzeća „Okac“ i JKP „6. Mart“, čije su ekipe i jutros na terenu.

Kanton Sarajevo

Općina Ilidža. Zbog obilnih padavina došlo je do povećanja vodostaja na području ovog kantona. Rijeka Bosna se izlila kod naselja Doglodi i poplavila zemljište Poljoprivrednog dobra. Ugroženih objekata nije bilo. Rijeke Bosna, Dobrinja i Željeznica su od jutros u opadanju.

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka na području Kantona je povećan. Na mjernom mjestu u Zenici, sinoć u 20:00 sati, visina vodostaja rijeke Bosne bila je 195 cm, a jutros u 07:30 sati 265 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati bio je 199,21 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u 07:00 nivo je niži za 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 37,10 m3/s.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Prema mjerenju jutros u 07:00 sati, vodostaj rijeke Une iznosi 81 cm. Kritična tačka je 100 cm.

Općina Sanski Most. Prema mjerenju jutros u 07:00 sati, vodostaj rijeke Sane iznosi 164 cm. Kritična tačka je 380 cm.

KLIZANJE TLA

Srednjobosanski kanton

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Dana 29.02.2016.godine, u 18,30 sati, primljena informacija iz Općinske službe civilne zaštite Gornji Vakuf-Uskoplje, o pojavi klizišta u naselju Pridvorci. Klizište je zahvatilo oko 100 m² zemljane površine i ugrožava jedan stambeni objekat, koji se nalazi 15-20 metara ispod klizišta. Nije izvršena evakuacija stanara, ali se prati stanje klizišta. Prema jutrošnjem izvještaju, nema daljnjeg pomjeranja tla i opasnosti od klizanja prema ugroženom objektu.

NEVRIJEME – JAK VJETAR

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica Čapljina imala je je četiri tehničke intervencije na otklanjanju posljedica nevremena:

– od 10:00 do 11:45, popravak krova škole u Gabela Polju,

– od 10:15 do 10:35, uklanjanje kamenja sa lokalnog puta Gabela – Gabela Polje,

– od 11:50 do 12:30, uklanjanje srušenog dimnjaka na kući u Dračevu,

– od 15:40 do 18:30, intervencija na srušenom „balonu“ sportskog centra u Klepcima.

Općina Jablanica. Dana 29.02.2016.godine, oko 08:00 sati, zbog jake kiše i udara vjetra, u naseljenom mjestu Zlate, došlo je do potpunog uništenja krovne konstrukcije na jednom stambenom objektu, dok je na nekoliko drugih došlo do djelomičnog oštećenja krovova (padanja crijepa). Pripadnici Službe civilne zaštite i protivpožarne zaštite općine Jablanica izašli su na lice mjesta, ali zbog loših vremenskih prilika nisu uspjeli poduzeti mjere sanacije.

Zapadnohercegovački kanton

Tokom proteklog dana sve vatrogasne jedinice na području kantona radile su na ispumpavanju poplavljenih podruma, uklanjanju drveća sa prometnica, otčepljivanju šahtova i provodile ostale aktivnosti na otklanjanju posljedica prouzročenih velikim nevremenom u noći 28./29.02.2016.godine. Tokom popodneva vrijeme se stabiliziralo i olakšalo navedene intervencije.

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Alije Izetbegovića, gdje je došlo do požara na ulaznim vratima u sportsku kladionicu „Premier“. Uzrok požara je nepoznat.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u selu Srhinje, gdje su gorjeli električno brojilo i električni kablovi u porodičnoj kući. Pričinjena je manja materijalna šteta, bez povrijeđenih lica.

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. I dalje je, usljed nepovoljnih hidrometeoroloških prilika, povećana mutnoća vode na izvorištima. Potrošači vodoopskrbnog sistema grada Bihaća trebaju prokuhavati vodu prije upotrebe za piće.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je tri informacije o pronalasku NUS-a i to:

– od strane Općinske službe civilne zaštite Centar, da je u ulici Branilaca Zlatišta br.48a pronađen jedan tromblon,

– od strane Općinske službe civilne zaštite Ilidža, da je u prostorije MZ Hrasnica 2, doneseno pet ručnih bombi,

– od strane Policijske stanice Ilidža, da je u u naselju Blažuj pronađena jedna ručna bomba.

O primljenim informacijama obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, koji je navedeni NUS uklonio isti dan.

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je tri prijave o pronalasku NUS-a:

– na području općine Živinice, u MZ Podgajevi, pronađene ručne bombe i tromblonske mine (nepoznata količina),

– na području općine Gračanica, u gradu, pronađena jedna ručna bomba,

– na području Grada Tuzle, na lokalitetu Gornja Dragunja, pronađena veća količina nepoznatog NUS-a u plastičnoj kesi.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE