Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.02.2016. godine, do 10:00 sati

JAK VJETAR

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Zbog jakog vjetra koji je tokom noći puhao na području općine, vatrogasna jedinica Čapljina imala je dvije intrvencije na uklanjanju oborenih stabala i to: od 03:50 do 04:35 sati, intervencija u mjestu Dračevo, uklanjanje oborenog stabla sa magistralnog puta M-17 i od 06:00 do 06:30 sati, intervencija u ulici Braće Radića uklanjanje oborenog stabla sa trotoara.

 

Zapadno-hercegovački kanton

Tokom noći, na području kantona puhao je jak jugo uz velike količine kišnih padavina. Do jutros nema informacija i dojava o eventualno pričinjenoj materijalnoj šteti.

 

Kanton 10

Na području kantona, pada kiša nošena jakim vjetrom brzine i do 89 km na sat. Vodostaji rijeka su u porastu. Nema informacija i dojava o izlijevanju rijeka iz svojih korita.

 

Kanton Sarajevo

Tokom noći, pripadnici PVJ Kantona Sarajevo imali su intervenciju na uklanjanju stabla koje je oborio vjetar u ulici Bardakčije bb.

 

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Dana, 28.02.2016. godine, u periodu od 15:15 do 18:20 sati, vatrogasna jedinica Bihać imala je intervenciju u mjestu Gata. Gašen je požar na zapaljenoj kući. U akciji gašenja požara učestvovalo je pet vatrogasca sa dva vozila. U požaru je pričinjena veća materijalna šteta.

 

Srednjo-bosanski kanton

Općina Travnik. Dana, 27.02.2016. godine, vatrogasna jedinicaTravnik imala je intervenciju na lokalitetu Turbe, Varošlučki put. U požaru su gorjela 3 krova međusobno povezana na porodičnoj kući. Požar ugašen uz pričinjenu materijalnu štetu.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. I dalje je, usljed nepovoljnih hidrometeoroloških prilika, povećana mutnoća vode na izvorištima. Potrošači vodoopskrbnog sistema grada Bihaća trebaju prokuhavati vodu prije upotrebe za piće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Foča-Ustikolina. Dana, 26.02.2016. godine, nakon dojave o pronalasku NUS-a u mjestu Crna stijena, Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ izašao je na lice mjesta i tom prilikom su preuzete dvije trenutne tromblonske mine, koje su uskladištene u magacin NUS-a do njihovog uništavanja.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE