Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 01.03./02.03.2016. godine, do 10:00 sati

 

POPLAVE – VODOSTAJI

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Na osnovu informacije dobivene od Službe civilne zaštite Općine Goražde, u proteklih 24 sata, zabilježeno je slijedeće:

Usljed jake kiše koja je padala 29.02.2016. godine, došlo je do pojave bujičnih voda i naglog rasta vodotoka na potocima i rijekama, koje su izazvale štete na odvodnim kanalima, mostovima i putevima, i to:

Do začepljenja odvodnih kanala došlo je u mjesnim zajednicama,

-MZ-e Goražde III, u ulici Zaima Imamovića;

-MZ-e Osječani, lokalitet Podhranjen;

-MZ-e Ilovača, lokalitet Podmihovići, i

-MZ-e Goražde IV, u ul. 22. Maj.

Do bujičnih nanosa došlo je u mjesnim zajednicama:

-MZ-e Faočići, presječen put Faočići-Brzača, i

-MZ-e Orahovice, odron na putu za selo Gusići.

U toku noći radilo se na pročišćavanju odvodnih kanala i putnih pravaca, gdje su bile angažovane firme ,,Okac“ i JKP ,,6.Mart“, čije ekipe su i jutros na terenu.

Nivo rijeke Drine izmjeren jutros u 7,00 sati, na hidrološkoj stanici Goražde, iznosio je 164,04 cm.

Općina Prača/Pale FBiH. Nivo rijeke Prače izmjeren jutros u 07,00 sati, iznosio je 134 cm, sa tendencijom je blagog opadanja.

Pripadnici Civilne zaštite i uposlenici JKP ,,Prača“ su na terenu i rade na otklanjanju i ublažavanju posljedica od poplave.

Kanton Sarajevo

Općinska Služba civilne zaštite Ilidža. Usljed obilnih kišnih padavina u toku 29.02. i 1.03.2016. godine, došlo je do povećanja vodostaja rijeka Bosne, Željeznice, Dobrinje i Miljacke, uslijed čega se rijeka Bosna izlila u naselju Doglodi, MZ-e Stup, pri čemu je voda došla na 100 m od kuća u ulici Bregovi i poplavila je zemljište od Poljoprivrednog dobra. U ulici Hendekuša došlo je do pojave podzemnih voda koje nisu ugrozile kuće.

Obzirom da je došlo do prestanka padavina, svi vodostaji rijeka su u blagom opadanju.

Općinska Služba civilne zaštite Novi Grad. Na području općine Novi Grad nije bilo većih problema osim plavljenja podvožnjak u Buća Potoku, i to u poslijepodnevnim satima 29.02.2016., uslijed čega je došlo do otežanog funkcionisanja saobraćaja na toj dionici puta.

Prema najnovijim prikupljenim informacijama stanje na području općine je u redu, ekipe općinske službe su na terenu i prate stanje.

Iz ostalih općinskih službi civilne zaštite na području Kantona Sarajevo obaviješteni smo da kišne padavine nisu prouzrokovale probleme na području njihovih općina.

Federalni hidrometeorološki zavod: Prema zadnjim mjeranjima od jutros visina vodostaja na rijeci Bosni, mjerno mjesto Reljevo je iznosio 295 cm, a na rijeci Miljacki, mjerno mjesto Ćumurija je iznosio 142 cm i imaju tendenciju opadanja.

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07,00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod ——————————-  696 cm  (pripremno stanje), jučer 678 cm,

–   Bosanski Šamac —————————   572 cm  ( pripremno stanje), jučer 537 cm,

–   Orašje —————————————–   767 cm  (pripremno stanje), jučer 742 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 199,24 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u 07:00 sati, nivo je viši za 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 37,10 m3/s.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Prema mjerenju jutros u 07:00 sati, vodostaj rijeke Une iznosi 79 cm, dok je jučer iznosio 81 cm. Kritična tačka je 100 cm. Padavine u toku dana su iznosile 9,7 l/m².

Općina Sanski Most. Prema mjerenju jutros u 07:00 sati, vodostaj rijeke Sane je u porastu i iznosi 211 cm, dok je jučer iznosio 164 cm. Kritična tačka je 380 cm. Padavine u toku dana su iznosile 4 l/m².

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka na području Kantona, u odnosu na protekli period, u blagom je porastu. Za sada nema izlijevanja rijeka iz svojih korita, i nema opasnosti po građane i materijalna dobra.

Srednjobosanski kanton

Vodostaji rijeka na području Kantona, u odnosu na protekli period, u blagom su opadanju.

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Banovići: Vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je intervenciju gašenja požara na privatnom stambenom objektu, u naselju Omazići. Požar je lokalizovan i ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica Grada Zenica imala je tehničku intervencija u koritu rijeke Bosne, uz bulevar Ezhera Eze Arnautovića, gdje je jedna osoba skočila u rijeku. Do dolaska vatrogasne ekipe, osoba je izvučena iz rijeke na obalu uz pomoć građana.

Bosansko-podrinjski kanton

– Dana 01.03.2016. godine, u 9,15 sati, Profesionalna vatrogasna jedinica dobila je poziv od vlasnika firme, da je došlo do požara u privatnoj firmi „Fekri“ nekadašnja Stakorina, opština Čajniče, Republika Srpska, koja se bavi preradom i proizvodima od drveta. Na teren su izašla tri vatrogasca sa jednim motornim vozilom i uz pomoć vatrogasaca iz Čajniča, požar su lokalizovali u 13,00 sati.

– Dana 01.03.2016. godine, u 10,16 sati, Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde dobila je poziv da je došlo do požara na kući u MZ-i Vranići. Na lice mjesta su izašla tri vatrogasca sa jednim motornim vozilom i zatekli da gori pomoćni objekat, požar se proširio i zahvatio kuću. U ispomoć vatrogascima pristigla su još dva vatrogasca sa motornim vozilom, te su požar lokalizovali u 11,45 sati. Uzrok požara kao i štetu će utvrditi nadležni organi.

KLIZANJE TLA

Srednjobosanski kanton

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Klizište u naselju Pridvorci općina Gornji Vakuf – Uskoplje se smiruje, a dalje aktivnosti na sanaciji tla bit će naknadno poduzete.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a kvalitet zraka za dan 01.03.2016 godine, ne može se ocijeniti na lokalitetima Lukavac, Cerik i Mobilna Banovići. Kvalitet zraka za dan 01.03.2016 godine, odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC i Bukinje.

OŠTEĆENJE VODOVODNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Usljed nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo je do povećane mutnoće vode na izvorištima i potrošači vodoopskrbnog sistema grada Bihaća trebaju prokuhavati vodu prije upotrebe za piće.

          

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Od strane Općinske službe CZ-e izvršena je prijava o postojanju nepoznatog NUS-a, na lokalitetu Pezići. O navedenom obavješteni su „A” tim Busovača/FUCZ.

OSTALO

Zeničko-dobojski kanton

U proteklom periodu vršena je potraga za nestalom osobom Mustajbegović Adinom. U toku praznika 01.03.2016.godine, potraga je vršena u rijeci Krivaji vizuelnim osmatranjem. U potrazi su učestvovali: jedan pripadnik CZ-e, mještani, te patrola Policijske uprave Olovo. Potraga nije dala rezultate. Potraga se nastavlja i danas.

U naselju Olovo, dana 27.02.2016.godine, prijavljen je nestanak Džogić (Emin) Arnele, rođene 11.07.1992.godine, nastanjene u Zagrađu. Operativim radom policija je utvrdila da se radi o ubistvu i privela je dvije osobe, te locirala mjesto, gdje je tjelo bačeno u rijeku Stupčanicu. Potragu za ubijenom Đogić Arnelom, čije tijelo je bačeno u rijeku Stupčanicu 27.02.2016.godine, u rejonu Čudanskih krševa, općina Olovo, vršili su pripadnici Kantonalne uprave policije Zeničko-dobojskog Kantona. Nije tražena pomoć od općinske Službe civilne zaštite Olovo, obzirom da se radi o krivičnom djelu. Potraga nije dala rezultat, a ista će biti nastavljena u toku dana.

Potragu u oba slučaja otežavaju visoki vodostaji i mutna voda u rijekama Krivaja i Stupčanica. 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE