Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.12.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine imala je intervenciju na gašenju požara u periodu od 01:30 do 04:00 sati, u mjestu Mehmedagići, gdje je gorio pomoćni objekat. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Čapljina imali su intervencije na gašenju požara, i to:

  • – od 14:05 do 14:30 sati, požar u Grabovinama, gdje je gorjela trava i makija,
  • – od 14:20 do 15:15 sati, požar u Gabela Polju, gdje su izgorjeli dijelovi voćnjaka te oštećeni plastenici,
  • – od 14:55 do 15:20 sati, u mjestu Čeljevu, gdje je gorjela trava,
  • – od 15:05 do 15:35 sati, u mjestu Gabeli, gdje je gorjela trava na nasipu,
  • – od 15:00 do 16:45 sati, u Gabela Polju, gdje je gorjela šaša i makija,
  • – od 16:55 do 17:45 sati, u Čapljinskom polju, gdje je gorjela trava i makija,
  • – od 17:25 do 18:15 sati, u Trebižatskom polju, gdje je gorjelo rastinje,
  • – od 20:35 do 21:20 sati, u mjestu Čeljevu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
  • – od 21:23 do 23:55 sati, u ulici Kneza Domagoja, gorila trava, koja se nošena jakim  vjetrom proširila u krug preduzeća „Autoherca“, i  prijetila paljenju 10-ak autobusa, koji su bili parkirani na parkiralištu, kao i spremniku sa gorivom. Brzom intervencijom, Profesionalne vatrogasne jedinice izbjegnuta je katastrofa  većih razmjera. Vatrogasci su  uporedo sa gašenjem morali izvršiti i evakuaciju mještana i prolaznika, koji su se nalazili u blizini požara.

Nastala je materijalna šteta. Od strane vatrogasaca požarište je obilaženo čitavu noć.

Općina Čitluk. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Čitluk imali su intervencije  u vremenu od 18:15 do 19:30 sati, u Krehin Gracu, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje, te od 19:15 do 21:25 sati, u Bijakovićima, gdje je gorila borova šuma.

Općina Stolac. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Stolac imali su intervenciju od 11:20 do 11:40 sati, u Humskoj ulici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude.  Pripadnici vatrogasne jedinice Grude gasili su požar otvorenog prostora na lokalitetima Dubrava i Sovićko polje. Opožarena je trava i nisko rastinje cca 1.ha površine, bez veće materijalne štete.

Općina Ljubuški. Pripadnici vatrogasne jedinice Ljubuški gasili su požare, na Plantaži u vremenu od 18:00 do 19:00 sati, te u  u Daupovini u vremenu od 22:00 do 00:30 sati. Gorjela je trava i nisko rastinje.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Breza. Na području općine gorio je pomočni objekat. U gašenju požara učestvovali su vatrogasci RMU Breza te vatrogasci općine Vareš. Pričinjena je materijalna šteta, bez povrijeđenih i poginulih.

Tehničke intervencije

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic

Od strane vatrogasaca u vremenu od 08:47 do 09:40 sati, nakon saobraćajne nezgode u mjestu Bradina, vršeno je  izvlačenje unesrećenih iz provalije.

Općina Čapljina

Vatrogasna jedinica općine Čapljina u vremenu od 01:45 do 02:30 sati, vršila je obilazak i ponovno natapanje požarišta vodom u krugu preduzeća „Autoherc“.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka za dan 28.12.2016. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje i Lukavac dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka. Na lokalitetu mobilna Kladanj nije bilo moguće ocijeniti kvalitet zraka.

Kanton Sarajevo

Na području Kantona Sarajevo i dalje je na snazi  Druga epizoda UPOZORENJE povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Ljubuški. Dana 28.12.2016.god. u 12:55 sati iz PU Ljubuški pristigla je prijava za minsko-eksplozivna sredstva, koja se nalaze u prostorijama PU Ljubuški.

O navedenom obaviješteni su vođa tima Mostar „A“ i Tim za UES Fedralne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanki kanton

Općina Travnik. Od strane Općinske službe civilne zaštite općine Travnik pristigla je prijava o postojanju NUS-a, na lokalitetu Dolac, radi se o ručnoj bombi. O navedenom obaviješten je vođa tima Busovača „A“ i  Tim za UES Fedralne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica i Doboj Istok

„A“ Tim za uklanjanje NUS-a, obavljao je poslove na uklanjanju i uništavanju NUS-a, na području općina Gračanica i Doboj Istok

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE   CIVILNE ZAŠTITE