Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH,za dane 28./29.12.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju u mjestu Johovac, gdje je gorjela šuma, na površini od četiri hektara. Požar je ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica imala dvije intervencije i to: požar iznad sela Raotići, gdje je gorjelo nisko raslinje i šuma, i požar na Zibalama, jedan krak požara je ugašen dok na drugom kraku gore panjevi, za sada nema prijetnji za daljnje širenje požara.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Intervencija vatrogasaca u mjestu Ribnica, na lokaciji Stipin Han, gdje je gorjela kamp prikolica, vlasništvo šumarije Zavidovići, uzrok požara je nepažnja pri loženju vatre, prikolica je izgorjela.

Kanton 10

Općina Livno. Vatrogasno društvo Livno imalo jučer intervenciju na Borovoj Glavi, gdje je gorjela trava i nisko raslinje prema borovoj šumi, spriječeno je da se požar ne proširi u borovu šumu.

Požar u šumi iznad sela Žirović aktivan još od 20.12.2015.godine, stvara veliku koncentraciju dima u zraku te zagađuje zrak i okoliš, ne gasi se zbog nepristupačnosti terena.

Općina Tomislavgrad. Vatrogasno društvo Tomislavgrad, imalo je intervenciju u selu Vinica, gdje je gorjela trava u blizini kuća.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Na osnovu podataka o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i nepovoljnih meteoroloških uslova koji pogoduju pogoršanju kvaliteta zraka, a u skladu sa Operativnim planom interventnih mjera Grada Zenica za djelovanje u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, i dalje je na snazi proglašena epizoda povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku stepena PRIPRAVNOST.

          

Kanton Sarajevo

U Kantonu Sarajevu je zbog zagađenosti zraka i dalje na snazi epizoda „Pripravnosti“ i nadležne institucije poduzimaju mjere u skladu sa lokalnim planovima interventnih mjera za slučajeve prekomjerne zagađenosti.

Tuzlanski kanaton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, kvalitet zraka za dan 28.12.2015. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Bukinje i Lukavac dok je na lokalitetima Skver i BKC odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka. Na lokalitetima Cerik i Banovići nije bilo moguće ocjeniti kvalitet zraka.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Uposlenici Općinske službe civilne zaštite po dojavi građana, izašli su na teren i uklonili minu minobacača 82 mm., bez upaljača, na lokalitetu Mjesne zajednice Straište, ista je uskladištena.

Tuzlanski kanaton

Općina Lukavac. U protekla 24 sata KOC Tuzla zaprimio je prijavu NUS-a na području općine Lukavac, tromblonska mina i na području općine Gradačac, TTM-4kom, BRK-1kom Metak za PAM 14,5mm-1kom, ROB 3 kom.

TUN tim je obavljao poslove na uništavanju NUS-a na području općine Lukavac i Živinice.

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju o pronalasku NUS-a, od strane Općinskog operativnog centra Ilidža, da je u naselju Osjek u koritu rijeke Bosne pronađen nepoznat NUS.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonili u toku jučerašnjeg dana.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE