Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.10.2019.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Kubeta, Bosanska Otoka, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gračanica. Vatrogasna jedinica grada Gračanice, imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Orahovica. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle, imala je intervenciju na gašenju pomoćnog objekta u ulici Univerzitetska, u Tuzli. Požar je lokalizovan i ugašen.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinica, imala je intervenciju na gašenju požara zapaljenog automobila u ulici M.Tita, u Živinicama. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je dvije intervencije i to: u ulici Bulevar Kralja Tvrtka I, na gašenju niskog rastinja, te na gašenju otpadnog materijala u naselju Bilimišće.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Općina Foča u FBIH. Požar koji je izbio dana 27.10.2019. godine, na području općine Foča F BIH, u selu Drugovići još je aktivan. Pregledom požarišta u toku prethodnog dana vidljivo je da požar ne ugrožava stambene objekte u ovom selu. Požar se i dalje širi na lokalitete obrasle hrastovom šumom iznad sela. Primjećeno je dalje širenje požara prema području iznad sela Zubovići i Cerove Ravni, prostor grada Goražda. Radi se o vrlo nepristupačnom terenu, tako da je veoma teško pristupiti gašenju ovog požara.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: lokalitetima Šešići i Bojna, gdje je gorjela veća količina otpadnog materijala i niskog rastinja. Požari su ugašeni.

Općina Jajce. Od osmatrača Kantonalne uprave šumarije – odjeljenje Jajce i osmatrača Šumarije Jajce, dobivena je informacija da su juče tokom dana lokalizovali požar na potezu između Biokovina i Šibenice. Pošto je teren miniran sa južne strane Huma nemoguće je pristupiti gašenju opožarene površine ( niska trava i rastinje – šikara ). Tokom noći osmatrači su čuli i dvije eksplozije NUS-a. Ukupno opožarena površina je cca 2 km2. Požar ne ugrožava naseljena mjesta. Vatrogasna jedinica Jajce su tokom jučerašnjeg dana u dva navrata obilazili lokacije koje su zahvaćene požarom u reonu Huma.

Općina Kiseljak. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Kiseljak, imala je dvije intervencije na lokalitetima Borina i Azapovići, na kojima je gorjelo nisko rastinje. Požari su ugašeni, a materijalna šteta je neznatna.

 

Zapadnohercegovački kanton

Općina Tomislavgrad. Vatrogasna jedinica općine Tomislavgrad, imala je intervenciju na gašenju požara otvorenog prostora na Duvanjskom polju, gdje je gorjela suha trava, i nema opasnosti za dalje širenje.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • od 12:55 do 14:00 sati, u Bišću Polju, gdje je gorjelo motorno vozilo, te
  • od 14:00 do 15:45 sati, u Malom Polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina, imala je četiri intervencije na gašenju požara  i to:

  • od 11:05 do 11:35 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
  • od 11:20 do 12:25 sati, u Gnjilištu, gdje je gorjela trava i biljni otpad,
  • od 13:45 do 15:00 sati, u Gnjilištu, gdje je gorjela kupina i trava, te
  • od 16:45 do 17:10 sati, na Adi, gdje je gorio otpadni materijal.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervenciju na gašenju trave i niskog rastinja, u mjestu Čalići.

Općina Konjic. Aktivan je šumski požar prema selu Džepi, ima tendenciju širenja, nema ugroženog stanovništva.

Jučer od 13:39 sati, aktivan je požar iznad sela Ljesovina, koji se širi prema planini Bitovinji.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je intervenciju na gašenju požara otpadnog materijala.

 

Kanton Sarajevo

Općina Trnovo. U toku jučerašnjeg dana od ranih jutarnjih sati pripadnici Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, Općinske službe civilne zaštite Trnovo, Službe za zaštitu od požara u šumama (koja je formirana u KJP „Sarajevo-šume“) i DVD Trnvo, bili su angažovani na gašenju požara na lokalitetu Treskavice u rejonu: Kukovi, Paleža, Jablan dola i Crvenih stijena u blizini Crnog jezera. Usljed vjetra došlo je do širenja požara, čije gašenje je bilo otežano zbog nepristupačnog i miniranog terena. Od strane Kantonalne uprave civilne zaštite, upućen je Zahtjev za angažovanje helikoptera OS BiH, prema Standardnim operativnim procedurama. Od strane OS BiH, izvršen je prihvat Zahtjeva za pomoć, isti se nije mogao realizovati u toku dana, zbog kratkoće dana.

Prema dobivenim informacijama od Općinske službe civilne zaštite Trnovo, požar je i jutros aktivan, a zbog vremena koje se očekuju u toku dana (sunčano vrijeme, sa mogućim vjetrom), postoji opasnost od intezivnijeg širenja požara.

Zahtjev za angažovanjem helikoptera Oružanih snaga BiH na gašenju požara bi se trebao realizovati u toku današnjeg dana.

 

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je četiri manjie i jednu veću intervenciju.

Veću intervenciju su imali dana, 28.10.2019. godine u 19:46 sati na području Lokvi, rejon Pratača, Općina Hadžići, gdje je došlo do šumskog požara. U gašenju požara učestvovalo je 11 vatrogasaca Vatrogasnog društvo Tarčin sa jednim vatrogasnom vozilom i tri pripadnika Službe za zaštitu od požara. Veći dio požara je stavljen pod kontrolu, izuzev nepristupačnih dijelova (stijene). Akcija gašnja požara je završena u 02:52 sata. U toku današnjeg dana navedeni požar će nadgledati pripadnici naše Službe za zaštitu od požara u šumama.

Manje intervencije su slijedeće: tri na gašenju trave i niskog rastinja, te jedna na gašenju požara u napuštenom objektu.

 

VODOSNABDIJEVANJE

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. I dalje DVD Stari Vitez, dostavlja pitku vodu dva puta sedmično u donji bazen u Ahmićima, a DVD Vitez jednom sedmično u Putkoviće i jednom sedmično u Bukve.

 

UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na sedam lokacija na području općina Stolac, Pale (FBiH), Gornji Vakuf, Ilidža, te gradova Čapljina i Tuzla timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava, uklonili su 13 eksplozivnih sredstava, 8 okvira za A.P. i 305 komada municije kalibra 7.62mm.

 

O S T A L O

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

Federalna uprava civilne zaštite i dalje radi na  prikupljanju informacija,  te je spremna da se odmah u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija vezano za nestale osobe (dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice), uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE