Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.08.2019. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara  i to:

– od 12:05 do 14:35 sati, na području Jasenice gorjelo nisko rastinje,

– od 14.35 do 15:05 sati, u Južnom Logoru gorjela trava.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je četiri intervencije na gašenju požara  i to:

– od 07:45 do 09:00 sati, u Grabovinama (Stijene) gorjela trava i rastinje,

– od 10:00 do 10:30 sati, u Višićima gorjela trava,

– od 14:05 do 14.30 sati, u Gabela polju gorjela trava,

– od 19:45 do 20:25 sati, u Počitelju gorio biljni otpad.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je četiri intervencije na gašenju požara  i to:

– od 12:35 do 14:15 sati, u Služnju gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:20 do 15:50 sati, u Služnju, na drugoj lokaciji, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 15:00 do 17:45 sati, u D.Blatnici gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:50 do 20:10 sati, u Gradnićima gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Stolac. Aktivan je i dalje požar na nepristupačnom i miniranom terenu na lokalitetu Komanje brdo. Gori trava, nisko i visoko rastinje.

Unsko-sanski kanton

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključimala je intervenciju u mjestu Bešići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Tuzlanski  kanton

Grad SrebrenikVatrogasna jedinica Grada Srebrenikimala je intervenciju na gašenju požara u naselju Kuzumovići, gdje je gorio privatni stambeni objekat. Požar je lokaliziran i ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je dvije manje  intervencije na gašenju požara i to: jednu na gašenju dijela krovne konstrukcije i jednu na gašenju automobila.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški.  Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je od 17:30 do 19:30 sati intervenciju na gašenju požara umjestu Turčinovići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 7.000 m2. U gašenju požara učestvovala tri vatrogasca sa dva vozila.

VELIKO NEVRIJEME

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. U toku dana su se i dalje vodile intenzivne aktivnosti na sanaciji posljedica poplave na ugroženom području. Nastavljena je sanacija putne infrastrukture koja je oštećena tokom poplave, kao i ispumpavanje vode iz bunara, čišćenje stambenih i poslovnih objekata i javnih površina. U navedene aktivnosti su uključene građevinske firme angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite, Profesionalna vatrogasna jedinica, Služba zaštite od požara, Služba za asanaciju, vodosnabdjevanje i čistoću i mještani na ugroženom području. Također se vode aktivnosti na dezinfekciji objekata od strane Higijensko-epidemiološke službe, a intenzivno se vodi i aktivnost na odvozu otpada sa poplavljenog područja.

Općinske komisije za procjenu šteta su na terenu, te u skladu sa prijavama vrše popis prijavljenihi šteta.

Sanacije:

Nastavljena je sanacija oštećenja putne infrastrukture.

U MZ Oraš Planjama rađeno na sanaciji putne infrastrukture, bager i kamion, Trans-kop d.o.o.

U MZ Mrkotić  rađeno na sanaciji putne infrastrukture, bager i 2 kamion Trans-kop d.o.o.,

U MZ Piljužići rađeno na sanaciji putne infrastrukture (put Križ), 1 mašina KM-Gradnja d.o.o.  Vršeno čišćenje potok, angažovana mašina KM -Gradnja d.o.o. Rađen pristup kućama u Piljužićima, angažovana mašina HIFA Oil d.o.o.

U MZ Džemili Planje rađeno na sanaciji više puteva, angažovani Dobojputevi d.d.

Ovo je dio angažovanih mašina i podrške u sanaciji infrastrukture uz podršku i drugih lica (firme, mjesne zajednice, građani).

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 28.08.2019 godine na lokalitetu Lukavac odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Zbog nevremena, od 18:08 do 20:08 sati, u prekidu je bio 20 kV dalekovod Bukovača. Tri trafostanice sa ovog dalekovoda su i dalje bez napajanja, i to: TS Bare 2, TS Bare 4 i TS Vedro polje. Radovi na otklanjanju kvarova su u toku.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. I daljeDVD Stari Vitez dostavlja pitku vodu dva puta sedmično u donji bazen u Ahmićima, a DVD Vitez jednom sedmično u M.Mošunj.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA  

Obavljući redovne zadatke na šest lokacija na području općina Gornji Vakuf, Doboj Istok, Pale i gradova Goražde i Mostar timovi Federlane uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su osamnaest eksplozivnih sredstava.

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite, i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalima osobama: dječakom iz Begova Hana, kod Žepča, za Almirom Gluhićem iz Zavidovića i nestalom Salihom Omerović iz Sarajeva, koja je nestala na području Srebrenice. Federalna uprava civilne zaštite vrši prikupljanje dodatnih informacija, prati stanje na terenu, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, uključi u nastavak potrage u punom kapacitetu.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za područje cijele Bosne i Hercegovine, zbog očekivanih visokih temperatura zraka, koje mogu iznositi do 36°C.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE