Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.08.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI       

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

–  od 10:40 do 12:05 sati, u Bijelom polju gorjela trava i nisko rastinje,

–  od 14:45 do 15:20 sati, na Žovnici gorjela trava.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

–  od 08:25 do 09:10 sati, na Domanovićima gorjela trava i rastinje,

–  od 13:55 do 12:30 sati, u kanjonu rijeke Bregave (Vukov klanac) gorjela trava i rastinje,

–  od 12:35 do 13:45 sati, na Domanovićima (Gaj kod groblja) gorjela hrastova šuma.  Izgorjelo 400 do 500 m2.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

–  od 12:30 do 14:45 sati, u Služnju gorjela trava i nisko rastinje,

–  od 22:00 do 23:00 sati, u Čitluku gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinca općine Stolac imala je intervenciju na gašenju požara  od 08:40 do 09:05 sati, u ul. Mihaela Viševića gorio automobil.

 

Srednjobosanski kanton                                                                      

Općina Jajce. Vatrogasna jedinca općine Jajce imala je intervenciju na gašenju požara  u reonu Kraljevog groba, lokalitet gradska zona, gdje je gorio pomoćni objekt.

Općina Bugojno. Vatrogasno društvo Bugojno  imalo je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

–  gorjelo smeće u napuštenom objektu, lokalitet Čaušlije,

–  gorio automobil, lokalitet gradska zona, Bugojno. Pričinjena totalna šteta.

Požari su ugašeni.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od građana da je u Bijelom polju pronađena ručna bomba.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju da je na lokalitetu Goleš pronađena MB granata.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za UES.

 

Tuzlanski kanton

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES angažovani su u operaciji na vađenju neeksplodiranih ubojnih  sredstava na jezeru Šićki Brod.

Općina Banovići. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES nastavili su  aktivnosti na  deminiranju terena na zadatku „Pribitkovići“ III na području općine Banovići.

Općina Kladanj. Nastavljen je proces deminiranja na zadatku „Njivice-Stupari“ na području općine Kladanj. Rizična površina predviđena za deminiranje iznosi 1.949,00m2  Radove izvode uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

  

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE