Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 28./29.08.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je pet  intervencija na različitim lokacijama gdje je došlo do požara trave i niskog rastinja.

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je deset intervencija na gašenju požara: trava, nisko rastinje, otpadni materijal i topolova šuma. Svi požari su ugašeni.

Općina Čitluk. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je četiri intervencije na gašenju požara trave, niskog rastinja koji su uspješno ugašeni dok je požar borove šume u mjestu Gornja Blatnica još uvijek aktivan zbog nepristupačnog terena, ali je stavljen pod kontrolu i ne prijeti objektima i stanovništvu.

Općina Stolac. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je jučer intervenciju na gašenju požara od  13:00 sati, na području Todorovića- Komanje brdo, požar je zahvatio borovu šuma i nisko rastinje. Opožareno je oko 5 ha trave i niskog rastinja i oko 1 ha borove šume. Požar je aktivan a gašenje  je otežano zbog nepristupačnog terena i predpostavke da je isti  kontaminiran.

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Široki Brijeg. Požar na području grada Širokog Brijega tačnije  lokalitet Ljuti Dolac stavljen je pod kontrolu i trenutno ne ugrožava objekte i materijalna dobra. Na požarištu je organizovano dežurstvo gdje se prati situacija i za sada nema potrebe za angažovanjem helikoptera OS BiH.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Dana 28.08.2016. godine, lokalitet Gubavica, naselje Grabovik, došlo je do požara na suhoj travi i niskom rastinju. Odmah po dojavi u 14:35 sati, jedno vatrogasno vozilo i dva vatrogasca izašli su na lice mjesta i proveli akciju gašenja požara. Požar je lokalizovan u 15:20 sati.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo imala je devet manjih intervencije i to: tri na gašenju zapaljenih kontejnera, dvije na obezbjeđenju događaja, jednu na gašenju zapaljenog automobila, dvije tehničke i  jednu  na sklanjanju plinskih boca.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla: Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara na automobilu u ul. Borić,  i gašenju niskog rastinja u ul. ZAVNOBIH-a. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin je ugasila požar na stambenom objektu-kući u naselju Stijena. Povrijeđenih lica nije bilo a na objektu je pričinjena materijalna šteta. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Ljubuški. Dana 28.08.2016. godine, u 12:39 sati, iz PU Ljubuški primljena je prijava o postojanju  NUS-a, a radilo se o većoj granati iz II svjetskog rata, koja je pronađena na lokalitetu Poljane u mjestu  Klobuk.

Grad Mostar. Dana 28.08.2016. godine, u 20:50 sati, iz PS Mostar Sjever, primljena  prijava o pronalasku dijela minobacačke granate u mjestu Lišani.

Prijave o postojanju NUS-a  proslijeđene vođi tima za uništavanje NUS-a Mostar “A“ i  Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Dana,26.08.2016 godine, u 14:03 sati,iz Službe CZ Hadžići prijavljen je pronalazak nepoznatog NUS-a.

Općina Ilijaš. Dana, 26.08.2016. godine u 20:20 sati, od PS Ilijaš primljena je informacija da je u naselju Malešići  pronađen jedan nepoznat NUS.

O primljenim informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS ukloniti u narednom periodu.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE