Podrška Federalne uprave civilne zaštite Drugim međunarodnim skokovima u vodu ”Sarajevo Bentbaša 2016”

U subotu su održani Drugi međunarodni skokovi u vodu ”Sarajevo Bentbaša 2016” kojima je Federalna uprava civilne zaštite dala svoju podršku kada je sigurnosni aspekt takmičenja u pitanju.

U subotu su u Sarajevu održani Drugi međunarodni skokovi u vodu ”Sarajevo Bentbaša 2016”, na kojem je Federalna uprava civilne zaštite, kroz angažmanom svojih uposlenika, obučenih za spašavanje na vodi i pod vodom, dala svoju podršku.       

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite su se, u saradnji sa pripadnicima Sportsko-rekreativnog kluba ”Neratva” iz Konjica, pobrinuli da sigurnosni aspekt takmičenja bude na najvišem mogućem nivou, posebno kada je u pitanju sigurnost samih takmičara.