Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 29./30.08.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je sedam intervencija na gašenju požara i to:

– od 12:10 do 12:55 sati, u Bučičima gorjela farma,

– od 16:25 do 18:25 sati, u Stocu, Rotimlja na ispomoći,

– od 17:00 do 17:25 sati, u Šehovini gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:30 do 18:55 sati, u Bišće polju gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:55 do 20:00 sati, u Južnom Logoru gorjela trava,

– od 00:52 do 01:25 sati, u Raštanima gorjela trava i nisko rastinje,

– od 03:22 do 03:45 sati, u Sutini gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je jedanaest intervencija na gašenju požara i to:

– od 08:40 do 09:05 sati, u Počitelju gorjela trava i nisko rastinje,

– od 09:00 do 09:30 sati, u Šuškovu gorjela trava i nisko rastinje,

– od 09:30 do 10:10 sati, u Oplićićima gorjelo smeće i  biljni otpad,

– od 10:30 do 11:00 sati, u Jasenici gorjelo smeće,

– od 10:35 do 11:05 sati, u Višićima gorjela trava na nasipu,

– od 11:10 do 12:05 sati, u Gnilištima gorjelo smeće i biljni otpad,

– od 12:58 do 13:40 sati, u Gnilištima gorjela trava i biljni otpad,

– od 14:35 do 15:20 sati, u Klepcima gorjelo smeće i nisko rastinje,

– od 16:30 do 17:10 sati, u Gabela polju gorjelo smeće,

– od 12:25 do 20:00 sati, 9 vatrogasaca sa 3 vozila bili su na ispomoći vatrogascima Stoca u  gašenju požara na području od Jasoča u pravcu Trijebnja i Hodovske visoravni,

– od  18:55 do 19:45 sati, u Gnjilištima gorjela trava i biljni otpad.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je šest intervencija na gašenju požara i to:

– od 07:10 do 08:05 sati, na Tromeđi gorjela trava i nisko rastinje,

– od 09:30 do 12:10 sati, na Trtlama gorjela smreka, trava i nisko rastinje,

– od 11:05 do 12:15 sati, u Vionici gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:30 do 12:35 sati, u Donjem Velikom Ograđeniku gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:00 do 21:00 sati, u Služnju gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:30 do 23:15 sati, na Garištima gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac imala je pet  intervencija na gašenju požara i to:

– od  dana 28.08.2016.godine, na području Todorovića – Komanje brdo gori borova šuma i nisko rastinje. Požar je na nepristupačnom i dijelom minski sumnjivom terenu. Po informacijama od 08:00 sati požar je pod kontrolom,

– od  11:35 do 00:00 sati, na području Jasoča,  u pravcu Trijebnja i Hodovske visoravni, gorjela trava i  nisko rastinje. U ispomoći bili vatrogasci PVJ Čapljina,

– od 12:35 do 14:00 sati, na lokalitetu „Pijana Brda“ gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:00 do 14:30 sati, u mjestu Udora gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:25 do 18:50 sati, u Rotimlji gorjela trava i nisko rastinje. Sa pripadnicima DVD Stolac na ispomoći u gašenju učestvovali su i pripadnici PVJ Mostar.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Požar na lokalitetu Ljuti Dolac lokalizovan je oko 18:30 sati uz pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH, koji je napravio četri preleta sa ispuštanjem vode na opožareno mjesto. Osim helikoptera, Oružane snage su stavile u pripravnost i 30 ljudi u kasarni Čapljina u slučaju potrebe za pomoć u gašenju sa zemlje. Ovaj požar ponovno se aktivirao jutros u 01:30 sati, da bi, intervencijom vatrogasne jedinice iz Širokog Brijega, ugašen u 03:40 sati. Trenutno na požarištu nema potrebe za bilo kakvom intervencijom, a od eventualnog ponovnog aktiviranja požara osiguravaju ga pripadnici vatrogasne jedinice iz Širokog Brijega.

Općina Grude. Dobrovoljno vatrogasno društvo Grude imalo je intervenciju na gašenju požara u mjestu Sovići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 1 ha.

Općina Ljubuški. U toku proteklog dana na teritoriji općine Ljubuški vatrogasci su ugasili dva požara trave i niskog rastinja u mjestima G.Vitina i Klobuk (Šiljevište), dok su tokom protekle noći pripadnici Vatrogasne jedinice Ljubuški ugasili još dva požara otvorenog prostora. Na lokalitetu Poljane-Klobuk, od 20:45 do 00:20 sati. Opožareno oko 1,5 ha trave, niskog rastinjai dio smrekove šume. Drugi požar izbio je u 21:05 sati na lokalitetu Lipno i ugašen je u 22:00 sati. Opožarena je manja površina trave i niskog rastinja.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: požar na automobilu u naselju Mihatovići i požar na niskom rastinju u naselju Dragodol.

Općina Srebrenik. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je intervenciju na gašenju požara na automobilu u mjestu Cage (Aletići). Požar je lokalizovan i ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je od Općinske službe civilne zaštite Hadžići dvije informacije  o pronalasku nepoznatog NUS-a na lokalitetima Tinovo brdo i Pazarić.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, koji je navedeni NUS uklonio isti dan.

Kanton 10

Općina Bosansko Grahovo. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju da je na lokalitetu Jadovnik pronađena tromblonska mina.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je tri informacije o pronalasku NUS-a i to: dvije prijave iz općine Busovača, da je na lokalitetima Bare i Bare-Krčevina pronađen nepoznati NUS, te na teritoriji općine Travnik, da je na lokalitetu Karaula pronađena jedna granata.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od Policijske stanice Bihać, da je u naselju Skočaj pronađen tromblon. Na lice mjesta izašla je policijska patrola i izvršila obilježavanje navedenog NUS-a.

Obavješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. „B“ tim za deminiranje Federalne uprave civilne zaštite nastavio je proces deminiranja na zadacima „Duge njive“ u naselju Seljublje na području općine Kalesija.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Kvalitet zraka za dan 29.08.2016 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima Cerik i Mobilna: Teočak, dok je na lokalitetima Skver, Bukinje, Lukavac odgovarao kvalitetu čistog zraka. Kvalitet zraka za dan 29.08.2016 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetu BKC.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE