Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 27./28.08.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je sedam intervencija na gašenju požara, i to:

 • Od 09:50 do 11:20 sati, na Kruševu gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
 • Od 11:40 do 12:00 sati, u ulici Kralja Tomislava gašen je zapaljeni otpad,
 • Od 14:00 do 14:30 sati, u ulici KraljaTomislava gašen je zapaljeni otpad,
 • Od 21:10 do 22:35 sati, u ulici Kralja Tomislava gašen je zapaljeni otpad,
 • Od 22:34 do 23:05 sati, u Raštanima gašeni su zapaljeni željeznički pragovi,
 • Od 23:55 do 00:25 sati, u Zaliku gašen je požar u staroj napuštenoj kući,
 • Od 00:10 do 00:35 sati, na Panjevini gašena je zapaljena trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Profesionalna vatrogasna jedinica Čapljina imala je deset intervencija na gašenju požara, i to:

 • Od 08:15 do 09:00 sati, u Adi natapanje deponije zbog podzemnog izgaranja,
 • Od 10:10 do 11:00 sati, na Strmcu gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
 • Od 13:25 do 13:50 sati, u Čeljevu gašen je požar na zapaljenoj travi,
 • Od 15:30 do 17:20 sati, u Višićima gašeno je zapaljeno smeće i biljni otpad,
 • Od 15:35 do 16:10 sati, u Višićima gašena je zapaljena trava i nisko rastinje,
 • Od 17:45 do 18:15 sati, u Klepcima gašen je požar na zapaljenoj travi,
 • Od 18:00 do 18:30 sati, u Gabela Polju gašen je požar na zapaljenoj travi,
 • Od 19:15 do 19:45 sati, na deponiji u Adi natapanje vodom zbog pojave dima,
 • Od 20:05 do 20:50 sati, u Svitavi gašeno je zapaljeno smetljište,
 • Od 20:15 do 21:55 sati, na Bivoljem Brdu duž glavne prometnice gašena je zapaljena trava

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica Kalesija gasila je požar na pomoćnom objekatu uz vikendicu na lokalitetu Brda. Požar lokalizovan i ugašen.

Unsko-sanski kanton

Općina Cazin. Jutros u 03:50 sati, Vatrogasna jedinica Cazin dobila je dojavu za požar na stambenom objektu u mjestu Stijena. Na terenu se nalazi sedam vatrogasaca sa tri vozila.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE