Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 27./28.12.2017.godine, do 10:00 sati

ZEMLJOTRES

 

Kanton 10

Dana 28.12.2017.godine, u 02:30 sati na području općina Livno i Tomislavgrad osjetilo se slabije podrhtavanje tla. Jačina potresa u epicentru iznosila je 3.5 po Rihteru. Epicentar potresa bio je pored mjesta Drežnica. Nemamo dojava o eventualnim štetama na objektima.

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save i dalje je u opadanju, duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod —————————— 611 cm (pripremno stanje), jučer 611 cm,

–   Bosanski Šamac ————————— 422 cm (pripremno stanje), jučer 446 cm,

–   Orašje  —————————————- 653 cm (pripremno stanje),  jučer 674 cm.

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,26 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 2cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

                                                                                            

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša.  Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša  imala je  intervenciju od 21:50 do 00:55 sati u mjestu Crvarevac, gdje je gorio pomoćni objekat (stara štala). Požar su gasila četiri vatrogasca sa dva vozila, pričinjena je veća šteta na objetu.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je dvije  intervencije na gašenju požara: u mjestu Dolovi gdje je gorjela kuća, te u mjestu Miladije gdje je gorjelo sijeno.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je manju intervenciju na gašenju požara u potkrovlju kuće u naselju Talami.

Općina Visoko.  Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u ugostiteljskom objektu u mjestu Donja Zimča, usljed požara je pričinjena manja materijalna šteta.

 

JAK VJETAR 

 

Kanton Sarajevo

Općina Vogošća.  Iz  Općinskog operativnog centra civilne zaštite općine Vogošća dobili smo informaciju da je jak vjetar, koji je tokom noći puhao, skinuo krov sa stambenog vikend objekta u ulici Muhidina Čomage br. 55 (MZ Kobilja Glava). Nije bilo povrijeđenih lica, a na objektu je pričinjena velika materijalna šteta.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK kvalitet zraka za dan 27.12.2017 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima BKC, Bukinje, Lukavac i Mobilna Sapna, dok je na lokalitetu Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka.

 

OŠTEĆENJE VODOVODNE I ELEKTRIČNE  MREŽE 

 

Unsko-sanski kanton

Zbog jakog vjetra u toku noći došlo je do više prekida u napajanju sa el.energijom, dosta kvarova je otklonjeno a trenutno su bez napona:

Bihać – 20 KV dalekovod Ozimice 2, Cazin – dio 10 KV dalekovoda Slatina i B.Petrovac – 20 KV dalekovod Bukovača i 20 KV dalekovod Klenovac

 

Grad Bihać. Usljed nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo je do povećane mutnoće pitke vode na izvorištima vodoopskrbnog sistema grada Bihaća, što je ustanovljeno analizom. Potrošačima se i dalje preporučuje preventivno prokuhavanje i puštanje vode da se istaloži, prije upotrebe za piće.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane građana da je pokraj rijeke Drine, kod šetališta Mustafe Muratspahića, pronađena  jedana  mina PMR2A.

O primljenoj  informaciji obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, koji je preuzeo i uskladištio navedeno sredstvo.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane Policijske stanice Mostar Sjever, da je prilikom pretresa jedne osobe pronađena protivpješadijska mina.

O primljenoj  informaciji obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

 

Kanton Sarajevo

Općina Novi Grad. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od Općinske službe civilne zaštite Novi Grad, da se u ulici Rejhana Đemidžića br.1 (Dobrinja) nalazi  nepoznati NUS.

O primljenoj  informaciji obaviješten je Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, koji je navedeno sredstvo uklonio isti dan.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM – UTOPLJENIKOM

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

I danas, šesnaesti dan, nastavljena je potraga za nestalim licem, ali sa smanjenim intenzitetom. Vrši se vizuelno osmatranje rijeka, a sve u cilju pronalaska tijela Aldina Mulića, koji je 13.12.2017. godine, upao u rijeku Miljacku na Dolac Malti, Općina Novo Sarajevo.

Federalna uprava civilne zaštite uputila je zahtjeva za pomoć u osmatranju rijeka Bosne i Save, Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske i Odjeljenju za javnu sigurnost – pododjelu za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH.

RUCZ angažovaće dvije posade koje će vršiti osmatranje rijeke Bosne na potezu od Doboja do Šamca i rijeke Save na prostoru općine Šamac, dok će ispred Brčko distrikta BiH biti angažovana tri čamca sa devet članova na vizuelnom osmatranju obala rijeke Save, na potezu od Šamca do Brčkog.

Već ranije, Federalna uprava civilne zaštite, obavjestila je Agenciju za vodno područje rijeke Save, koja je stupila u kontakt sa preduzećima Vodopripreveda „Posavina“ d.o.o Odžak, „DEJOKOP“ d.o.o Bok Orašje i „Den Alm Company“ d.o.o Lukavac, u cilju vizuelnog osmatranja i njihovog doprinosa u potrazi za nestalom osobom.

Također, obavještena su i  ribolovna udruženja, udruženja ekologa,  da i oni daju svoj doprinos u vizuelnom posmatranju rijeka i  ukoliko uoče neke tragove da odmah obavjeste Federalnu upravu civilne zaštite putem Operativnog centra FUCZ.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE